Trainen en ontwikkelen in onze Gym

Door bij ons te trainen vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit. Je versterkt zowel de balans in jezelf als je relaties met anderen doordat je jouw fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele condities allemaal ontwikkelt en sterker maakt. Vanuit deze balans kun je jouw avontuur van werkgeluk aangaan!

Wat betekent dit?

 • Je volgt een programma van één jaar waarbij jij aan de slag gaat met drie verschillende thema’s: persoonlijk leiderschap, omgevingsbewustzijn en praktische vaardigheden.
 • Je gaat bij ons vooral leren, wat betekent dat je gaat proberen en experimenteren.  
 • Je richt je in het programma op output: het gaat er om dat je alles kunt toepassen in de praktijk.
 • Je bent twee dagen per maand in onze Gym. Je wordt hierdoor onderdeel van een netwerk: je traint samen met mede-pioniers en verschillende trainers.

Aan het eind van ons programma ben jij in staat om persoonlijk leiderschap te tonen. Je bent zelfbewust in wat je voelt, denkt en doet zodat je effectief kunt zijn en je zelfverzekerd voelt. Zo heb je nog meer impact op je omgeving!

Hieronder vind je meer over de inhoud.

traineeship
 • Ontdekkingstrack
 • Focustracks
 • Extra workouts
 • Pioniersdagen en Inspiratiedagen

 Ontdekkingstrack

Dit programma van één jaar gaat altijd over jou, over jou en de ander en over jou en de organisatie waar je werkt. Je volgt minimaal één training per maand waarbij je eerst een ontdekkingstrack van zes maanden doorloopt en daarna, samen met jouw opdrachtgever, twee focustracks kunt kiezen. Op deze wijze heb jij je ontwikkeld op een wijze die bij jou past.

Tijdens de trainingen ga je praten, luisteren, vertellen, denken, voelen, boksen, oefenen, schrijven, tekenen en meer. Na iedere trainingsdag ga jij met een concrete opdracht naar huis. Tussen de trainingen heb je individuele gesprekken met je coach.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Bekijk de actuele data

Tracks

Je volgt een vast ontdekkingstrack van 6 maanden, waarna je de mogelijkheid hebt om twee verschillende focustracks van 3 maanden te kiezen.

Ontdekkingstrack

Ontdekkingstrack

Door de ontdekkingstrack heb jij een stevig fundament voor jouw rol van effectieve professional doordat je persoonlijk leiderschap is vergroot. Je gaat aan de slag met jouw eigen leerdoelen in groepstrainingen met maximaal 15 andere pioniers, tussendoor heb je individuele coachingsgesprekken en werk je aan concrete opdrachten.

Na zes maanden heeft de ontdekkingstrack jou het volgende opgeleverd:

 • Je hebt meer zelfkennis en meer zelfvertrouwen, je ervaart meer tevredenheid en je bent je meer bewust van (je eigen) geluk.
 • Je onderneemt meer actie, spreekt je meer uit en maakt makkelijker keuzes.
 • Je reflecteert vaker op jezelf en anderen en je geeft/ontvangt vaker feedback.
 • Je werkt effectiever samen en je bent beter afgestemd op anderen.
 • Je hebt een netwerk opgebouwd met Studelta, je mede-pioniers en de trainers.
 • Je weet welke focustracks je nodig hebt voor je verdere ontwikkeling.

Focustracks

Het is belangrijk dat je de keuze voor een Focustrack maakt op basis van een behoefte die je zelf hebt. Jij moet er iets mee kunnen. De Focustrack is een verdieping op de Ontdekkingstrack en kenmerkt zich door een hogere intensiteit op de trainingsdagen, en meer/uitgebreidere tussentijdse opdrachten. De dagen volgen elkaar op, dus het is daarom belangrijk dat je er alle dagen bij bent. Je ontwikkeling zal door deze tracks een flinke boost krijgen!

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Nina van Kersbergen.

Bekijk de actuele data

Trainingen

De Focustrack volg je in een groep, bestaande uit maximaal 12 personen. Tussendoor is er ruimte voor individuele coaching. Dit is op basis van jouw behoefte en kan face2face of telefonisch.

Kwetsbaarheid & zelfcompassie

Tijdens deze Focustrack ga je jouw kwetsbaarheid onderzoeken. Waarin voel je je sterk, en waarin twijfel je aan jezelf? Hoe ga je hier mee om, zowel in je werk als buiten je werk?

Je gaat onderzoeken welke thema’s qua kwetsbaarheid relevant zijn voor jou, wat je hier van uit je opvoeding hebt meegekregen en hoe je hier nu mee omgaat.

Brene Brown en haar onderzoeken over kwetsbaarheid en schaamte staan centraal. Je onderzoekt hoe jij omgaat met zelfkritiek vs zelfcompassie, hoe je jezelf en de mensen om je heen behandelt en hoe je in de wereld staat.

Wat heb je aan deze Focustrack?

 • Je wordt je bewust van je zelfbeeld en verwachtingen, normen en patronen en hoe die jou beïnvloeden in je werk.
 • Je leert hoe je jouw autonomie kunt versterken waardoor je rust en zelfvertrouwen toenemen.
 • Je leert meer waardering te hebben voor je eigen kwaliteiten.
 • Je leert hoe je effectief kunt omgaan met het maken van fouten en het ervaren van teleurstelling.
 • Je leert hoe je jouw behoeften kunt aangeven en uitspreken.
 • Je leert je grenzen aan te geven.

Dynamiek & samenwerken

Hoe werkt jouw organisatie en wat is jouw rol daarin? Wat voeg jij toe aan je eigen organisatie vanuit jezelf en wat mis je juist? Je onderzoekt hoe jouw organisatie/team samenwerkt (of juist niet) en welke invloed jij hier op kunt en wil hebben. Wat kun je doen als het niet loopt? Je krijgt inzicht in de verschillende rollen die je kunt aannemen en welke de bewegingen je in je organisatie kunt maken.

Wat heb je aan deze Focustrack?

 • Op ‘ik-niveau’ krijg je meer inzicht in je rol en plek binnen je team, en in wat jij meebrengt qua talenten en uitdagingen.
 • Op teamniveau onderzoek je wat knelpunten en aansluitingspunten zijn in de samenwerking. Je word je bewust van het belang van diversiteit in een team en leert hoe je kunt samenwerken als je verschillend bent.
 • Op organisatieniveau kijk je naar het ontstaan van een organisatie en de organisatiecultuur. Je ontwikkelt organisatiesensitiviteit terwijl je ook vasthoudt aan je eigenheid.
 • Je krijgt inzicht in waar je naar toe wil bewegen in je team en organisatie en je krijgt handvatten zodat je dit kunt doen.
 • Je krijgt inzicht in teamontwikkeling en teamvolwassenheidsfases en in hoe je nieuwe teams kan vormen.
 • Je leert te werken volgens theorieën als 'Vijf kenmerken van Goede Teams' (Lencioni) en methodes als 'Systemisch werken'.

Ontspannen op je werk

Hoe zorg je er voor dat je ontspannen wordt/bent/blijft op je werk? Deze Focustrack geeft je concrete handvatten over hoe hier mee om te gaan. Je gaat onderzoeken hoe stress werkt, waar het vandaan komt en wat het met je doet. Door de Focustrack word je bewust van je lijf en hoe het reageert op druk en stress. Ook sta je stil bij je eigen gedrags- en gedachtenpatronen (wat triggert jou bij een onrustig gevoel en wat doe je dan) en leer je concrete technieken om hier mee om te gaan.

Preventie vormt ook een onderdeel van deze Focustrack: hoe voorkom je een (te) hoge werkdruk? Hiervoor sta je onder andere stil bij je draagkracht en draaglast die in balans moeten zijn.

Wat heb je aan deze Focustrack?

 • Je leert wat stress bij jou oproept en hoe je hier mee om kunt gaan.

 • Je leert je eigen triggers herkennen en hier adequaat op te reageren.

 • Je krijgt inzicht in je eigen draagkracht en draaglast.

 • Je leert prioriteiten stellen & keuzes maken.

 • Je leert oefenen met ontspannen door mindfulness & ademhalingstechnieken. 


Extra workouts

Als professional wordt er van je verwacht dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Daarom kun je, naast trainingen die zich richten op jouw persoonlijke ontwikkeling en het verrijken van jouw kennis, ook praktische vaardigheidstrainingen bij ons volgen. Het doel van deze vaardigheidstrainingen is dat je jouw rol van professional effectiever invult.

De vaardigheidstrainingen zijn interactief, zo geef je van te voren aan wat je wil leren en lever je een praktijkcasus in. Je kiest zelf, in afstemming met jouw opdrachtgever, welke vaardigheidstrainingen je volgt.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Bekijk de actuele data

Trainingen

Elk kwartaal vinden er verschillende extra workouts plaats.

Verandering & Weerstand

Verandering & Weerstand

Hoe ga jij om met verandering en weerstand en hoe werkt dit in de context van een organisatie? Daar gaat deze training over! In de ochtend wordt er stilgestaan bij verandering in een organisatie. Waarom vindt er verandering plaats, wat zijn de effecten en hoe kun je hier als werknemer/collega/leidinggevende/manager mee omgaan? In de middag ligt de focus meer op jou: hoe ga jij om met verandering bij jezelf en anderen en wat doet weerstand met jou?

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je krijgt inzicht in hoe veranderingsprocessen werken binnen een organisatie en hoe je hier mee kunt omgaan.
 • Je krijgt inzicht in hoe jij zelf met verandering en weerstand omgaat en welke mogelijkheden je wellicht nog meer hebt.
 • Je krijgt praktische handvatten hoe je met verandering en weerstand kunt omgaan bij jezelf en anderen.

Wat moet je voorbereiden?

 • Neem 2 casussen mee: 1 casus waarin je te maken hebt/had met een verandering binnen je organisatie en 1 casus waarin je te maken hebt/had met een persoonlijke verandering. Het is belangrijk dat dit 2 verschillende casussen zijn!

Trainers: Ochtend: Patrick Schrooten (Stelling 81) & Middag: Frank Wienen (Studelta)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Projectmanagement

Projectmanagement

Binnen elke organisatie lopen er vaak wel een of meerdere projecten. Hoe kun je deze projecten zo succesvol mogelijk laten zijn? Dat leer je in deze vaardigheidstraining. Je leert de structuur uit verschillende theorieën, tegelijk komt de zin en onzin uit de praktijk ook voorbij. Projectplannen, prioriteiten stellen, afstemmen en communicatie zijn enkele overkoepelende thema's die tijdens de training voorbij komen. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan theorieën en modellen, maar ga je ook actief aan de slag, zowel zelf als met elkaar.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je weet waar een goed projectplan aan voldoet zodat je deze zelf kunt gaan maken.
 • Je hebt verschillende tools gekregen die je helpen om prioriteiten te stellen.
 • Je hebt ervaren hoe belangrijk het is om af te stemmen en samen te werken om een project succesvol te laten zijn.
 • Je bent je er van bewust hoe projecten en veranderingen aan elkaar verbonden zijn en hoe je dit kunt managen.

Wat moet je voorbereiden?

 • Zorg dat je een project waar je momenteel in werkt, en de rol die je daar in hebt, helder kunt beschrijven. Bedenk wat je concreet zou willen leren in de training.

Trainer: Patrick Schrooten (Stelling 81)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Onderhandelen in zakelijke gesprekken

Onderhandelen in zakelijke gesprekken

Hoe voer je zakelijke gesprekken, bijvoorbeeld als je gaat onderhandelen? Hoe ga je om met verschillen met je gesprekspartners, bijvoorbeeld in hiërarchie, kennis of ervaring? Of met de balans tussen de relatie en het doel dat je wil behalen? Dat ga je tijdens deze training leren! Je maakt kennis met verschillende onderhandelingsstijlen en -methoden, daarnaast ontdek je ook wat goed bij jou zelf past. Het is een echte doe-training, je gaat zelf actief aan de slag, zowel in interactie met elkaar als met de trainer/acteur.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je leert en ervaart hoe verschillende manieren van gesprekken voeren en onderhandelen werken.
 • Je ontdekt wat goed werkt voor jou.
 • Je oefent met nieuw gedrag in je interactie met anderen.

Wat moet je voorbereiden?

 • Wat wil jij leren en oefenen in je gespreksvoering? Hoe beter je dit weet, hoe meer je uit deze training kunt halen. Specifieke casussen en/of personen helpen je om dit concreet te maken!

Trainer: Sierdjan Westen

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Spreken voor groepen

Spreken voor groepen

Hoe vertel je een verhaal op zo’n manier dat jouw boodschap overkomt bij de luisteraar? Presenteren en iets vertellen is de manier om jezelf te laten zien in een organisatie. Maar hoe doe je dat op een handige en professionele manier? Wat vertel je wel en niet, wat laat je wel en niet zien van jezelf en hoe maak je contact? Deze thema’s komen aan bod tijdens de training.

Wanneer je ontspannen je stem kunt gebruiken in verschillende situaties ben je makkelijker in staat om te leiden en te overtuigen, heb je meer impact in je werk en komen jouw kwaliteiten sterker en sneller naar voren. Tijdens de training staat de dialoog tussen jou, je mede-pioniers en de trainer centraal en leer je door te oefenen en te experimenteren.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je leert en ervaart hoe je jouw stem en lichaam kunt gebruiken tijdens het spreken.
 • Je leert hoe je een verhaal opbouwt, met een opening, een middenstuk en een afsluiting.
 • Je leert wat jouw sterke punten zijn als je spreekt en je onderzoekt en oefent met wat je lastig en spannend vindt.

Wat moet je voorbereiden?

 • Een week voor de training volgt een specifieke voorbereidende opdracht. 

Trainer: Jaap Duin (Great Communicators)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 10 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Bouwen aan werkgeluk van jezelf & organisaties

Bouwen aan werkgeluk van jezelf & organisaties

Werkgeluk is een van de centrale thema's bij Studelta en in onze overtuiging zou dit voor iedereen kunnen (en dus niet moeten) zijn. Tijdens deze training krijg je inzicht in wat we verstaan onder werkgeluk, hoe je werkgeluk bij jezelf kunt beïnvloeden en hoe je kunt (mee)bouwen aan een cultuur van werkgeluk bij organisaties, zoals bijvoorbeeld je huidige opdrachtgever. Je leert over de verschillende dimensies van werkgeluk en je wordt gelijk uitgedaagd dit in praktijk te brengen. Als pionier kom je nieuw in een organisatie, wat je ruimte geeft om initiatief te nemen en iets nieuws in te brengen. Je krijgt praktische tips hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken!

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je krijgt kennis over verschillende dimensies van werkgeluk.
 • Je krijgt (meer) inzicht in de relatie tussen werkgeluk en presteren.
 • Je gaat oefenen met methodes om je eigen werkgeluk en dat van anderen te verhogen.
 • Je krijgt praktische handvatten om een cultuur van werkgeluk in een team te creëren. 
 • Je leert en oefent met het vormgeven van je eigen leiderschap op werkgeluk (positief leiderschap).

Wat moet je voorbereiden?

 • Wat wil jij leren over het thema werkgeluk? Hoe concreter je dit weet, hoe meer je uit de training kunt halen! 

Trainer: Jeroen Drijver (Peak4)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


De kunst van conflict

De kunst van conflict

Conflict: de één steekt zijn kop in het zand zodra iemand zijn stem verheft, de ander gaat met gestrekt been elke discussie in. En daartussen? Een palet aan mogelijkheden.

Deze training laat je op interactieve, speelse en onderbouwde wijze kennismaken met hoe jij zelf omgaat met conflict. Het doel van de training is om je aan te moedigen te verkennen wat conflict bij jou teweegbrengt en ook te kijken naar wat er uit conflict juist kan ontstaan. In de training reiken we je tools aan zodat je conflicten anders zou kunnen benaderen. Deze training gaat niet zozeer over conflictoplossing of conflicthanteringsstijlen, maar veel meer over het begrijpen van, en het op een andere manier benaderen van conflict. Bij-effect is vaak wel dat door die inzichten jouw proces van conflictoplossing of -aanpak verandert.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je doet kennis op over conflict in het algemeen, en leert die kennis toe te passen op conflicten die jij ervaart of hebt ervaren.
 • Je leert meer over wat conflict voor jou is, hoe jouw eigen reactie op conflict eruit ziet, en wat het effect daarvan is op het proces van conflict.

Wat moet je voorbereiden?

 • Voor deze training is geen specifieke voorbereiding nodig.

Trainers: Marieke Galesloot & Nina Blussé

 • Let op: aan deze training kunnen maximaal 12 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.

Design Thinking

Design Thinking

Design thinking is een term die we steeds vaker horen langskomen. Maar wat is het eigenlijk? En hoe doe je het? En waar komt het vandaan?

In deze training zullen we de achtergrond en theorie van Design Thinking doorlopen, maar vooral veel aan de slag gaan met tools uit het werkveld. Design Thinking heeft als ultieme doel in alles wat je doet de gebruiker centraal te stellen en processen op een ontwerpende manier aan te pakken. Dit betekent in de kern dat je anders moet gaan denken. Voorbeelden hiervan zijn meer kansgericht in projecten staan, anders leren luisteren naar collega’s en gebruikers, creatieve tools inzetten, en kwetsbaar durven zijn in omgevingen waar dat niet altijd gewoon is.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je weet beter wat Design Thinking is en waar het vandaan komt.
 • Je hebt diverse breed inzetbare tools van Design Thinking verkend en je hebt hier ook je eerste ervaringen mee opgedaan.
 • Je hebt ontdekt hoe je zelf meer als Design Thinker in het leven kunt staan.

Wat moet je voorbereiden?

 • Voor deze training is geen voorbereiding nodig. Mocht je wel specifieke vragen hebben, laat dit dan weten, dan neemt de trainer ze mee!

Trainer: Jens Gijbels (Fundamentals Acadamy)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Maak slapende ideeën wakker

Maak slapende ideeën wakker

We hebben allemaal slapende ideeën: toekomstdromen die ons bijblijven maar die spannend zijn om over te praten. Soms zijn deze dromen nog vaag en wollig, waardoor ze in je hoofd blijven hangen en niet vertaald kunnen worden naar actie(s). Wat gebeurt er als je volop je eigen verbeeldingskracht gebruikt om jouw slapende idee zichtbaar te maken?

Een slapend idee is geen concept, eerder een glashelder beeld van jouw ideale werkomgeving & -cultuur en de rol die jij daarin wil vervullen. Hier samen de aandacht op richten vergt lef én zet iets nieuws in beweging. Iets dat precies bij jou past. Tijdens de training kun je ervaren hoe het is als dit idee stap voor stap uit je hoofd, in je handen en in beweging komt. Zo wordt concreet hoe je nu al, mede in je huidige werk, in kleine stappen vorm kunt geven aan een idee dat bij jou hoort – en op die manier in de toekomst waarheid kan worden.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je krijgt een helder beeld van wat jij in de toekomst wil in je werk.
 • Je verwoordt jouw missie.
 • Je krijgt handvatten voor het creëren van een tastbare mijlpaal.
 • Je krijgt inzicht in de verschillende dimensies die van belang zijn bij het behalen van jouw droom
 • Je ervaart de kracht én kwetsbaarheid van het delen van je idee.
 • Jouw idee is gesterkt door de reflectie van anderen.

Wat moet je voorbereiden?

 • Voor deze training is geen specifieke voorbereiding nodig.

Trainer: Anne Vries (Idefix)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Lean basis

Lean

Wat is Lean, hoe werkt het en wat kun jij er zelf mee? Je komt er achter tijdens deze 2 trainingen!

Dit is een introductietraining over Lean waarin je kennis maakt met de vele verschillende methoden die Lean rijk is. Gedurende de trainingsdagen ga je oefeningen doen zodat je er gelijk al enige ervaring mee opdoet. Het doel is dat je in staat bent na de trainingen verschillende van deze methoden toe te passen in je werk.

Ben je al bekend met Lean door training en/of ervaring? Dan zal deze training waarschijnlijk minder aansluiten bij jouw ontwikkelingsbehoefte.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je weet hoe Lean is ontstaan, hoe het werkt en je begrijpt de 'Lean taal'.
 • Je hebt kennis gemaakt met een aantal methoden en je hebt er mee geoefend.
 • Je weet welke methoden je wilt gaan toepassen in de praktijk en je weet ook hoe je dat kunt gaan doen.

Wat moet je voorbereiden?

 • Wat wil jij leren in het kader van Lean? Zorg dat je dit helder kunt omschrijven, dan sluit de training het meest bij je aan.

Trainer: Taco Voorman of Robert Wiering (Ctrl-improve)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Functioneel beheer & BiSL (3 opeenvolgende trainingen)

Functioneel Beheer & de BiSL methodiek (3 opeenvolgende trainingen)

Ben jij functioneel beheerder of lijkt deze rol jou interessant? Dan is deze training voor jou!

Deze 3-daagse training leert je de basis van Functioneel Beheer & de BiSL methodiek. Naast de methodieken wordt er ook stilgestaan bij inrichting, sturing, cultuur en anders denken. Door het gebruiken van veel voorbeelden en oefeningen wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt en kun je zelf ook oefenen. Je wordt je bewust van je rol en directe omgeving en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je weet wat Functioneel Beheer is en waarom het er is.
 • Je kent de BiSL methodiek.
 • Je kent de Agile methodiek..
 • Je kunt je kennis over Functioneel Beheer toepassen; je bent je bewust van de klant, je kunt requirements opstellen, je weet hoe je kunt sturen en hoe je overtuigen in je rol als Functioneel Beheerder
 • Je kunt je BiSL certificaat halen, hiervoor moet je een examen afleggen.

Wat moet je voorbereiden?

 • Wat wil jij weten over Functioneel Beheer zodat jij jouw rol beter kunt invullen? Hoe scherper je dit voor jezelf hebt, hoe meer je aan de trainingen gaat hebben!

Trainer: Taco Voorman (Ctrl-improve)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 16 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden. De training gaat vaker in het jaar gegeven worden dus mocht je nu niet kunnen deelnemen, volgend jaar volgen er nog meerdere mogelijkheden.


Politieke sensitiviteit - tweedaagse training voor gemeente-pioniers

Politieke sensitiviteit - tweedaagse training voor gemeente-pioniers

Werk jij bij een gemeente? Dan is deze tweedaagse training een absolute must om te volgen, ongeacht de rol die je hebt!

Tijdens de twee trainingsdagen ga je samen met allemaal andere gemeente-pioniers inzoomen op jouw rol en plek binnen de gemeentelijke context. Door een combinatie van theorieen, praktijkvoorbeelden en oefeningen krijg je meer inzicht in jouw cirkel van invloed binnen de gemeente waar je werkt. Je hebt alle ruimte je eigen actuele casussen of situaties in te brengen en de interactie tussen jou, je mede-pioniers en de trainer staat centraal!

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je hebt inzicht in de rol van de ambtenaar in een politieke context.

 • Je hebt meer duidelijkheid over je rol in de samenwerking van raad, college en organisatie.

 • Je herkent verschillende type bestuurders en leert hiermee om te gaan.

 • Je hebt kennis van het politieke besluitvormingsproces.

 • Je leert vanuit procesniveau werken en om te gaan met dilemma’s.

 • Je oefent met je rol als adviseur en sparringpartner.

Wat moet je voorbereiden?

 • Hoe ervaar jij het werken bij een gemeente en waar loop je tegenaan? Lever je vragen en casussen aan zodat deze meegenomen worden in de training.

Trainer: Peter-Paul de Jong (Simons van der Wiel / Het politieke bedrijf)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 14 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden.


Pioniersdagen en Inspiratiedagen

Tijdens de Pioniersdagen komen thema’s aan bod die je prikkelen en uitdagen om te gaan pionieren bij de organisatie waar je werkt. Op de Inspiratiedagen is ook jouw opdrachtgever welkom en staan we stil bij een maatschappelijk actueel thema.

Wil je meer weten? Neem contact op met Nina van Kersbergen. En ben je benieuwd hoe het er tijdens zo'n dag aan toe gaat? Bekijk dan de aftermovie van onze Inspiratiedag op 30 maart 2018 over 'de prestatiemaatschappij'!

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

 

Inspiratiedag: 30 maart 2018

Datum: Vrijdag 30 maart 2018
Tijd: 10:00 uur - 17:00 uur
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Pioniersdag: 29 juni 2018

Datum: Vrijdag 29 juni 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)

Pioniersdagen staan in het teken van 'how to create a movement': we gaan jou handvatten geven om meer én effectiever te pionieren binnen jouw organisatie. Onder andere door middel van design thinking gaan we aan de slag met thema's die spelen bij jou op de werkvloer.


Inspiratiedag: 13 december 2018

Datum: donderdag 13 december 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


traineeship

Sluit jij je aan?

Successen laten zich niet imiteren. Een pionier gaat niet op zoek naar een handleiding, maar creërt een pad waarvan hij gelooft dat het de moeite waard is. Ga jij die uitdaging aan? Ben jij een pionier? Dan begint jouw avontuur hier. Nu. Wij zijn jouw stoutste schoenen. Je hoeft ze alleen naar maar aan te trekken.

Ik sluit me aan!

Bekijk hier het actuele aanbod van onze vacatures