Trainen en ontwikkelen in onze Gym

Door bij ons te trainen vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit. Je versterkt zowel de balans in jezelf als je relaties met anderen doordat je jouw fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele condities allemaal ontwikkelt en sterker maakt. Vanuit deze balans kun je jouw avontuur van werkgeluk aangaan!

Wat betekent dit?

 • Je volgt een programma van één jaar waarbij jij aan de slag gaat met drie verschillende thema’s: persoonlijk leiderschap, omgevingsbewustzijn en praktische vaardigheden.
 • Je gaat bij ons vooral leren, wat betekent dat je gaat proberen en experimenteren.  
 • Je richt je in het programma op output: het gaat er om dat je alles kunt toepassen in de praktijk.
 • Je bent twee dagen per maand in onze Gym. Je wordt hierdoor onderdeel van een netwerk: je traint samen met mede-pioniers en verschillende trainers.

Aan het eind van ons programma ben jij in staat om persoonlijk leiderschap te tonen. Je bent zelfbewust in wat je voelt, denkt en doet zodat je effectief kunt zijn en je zelfverzekerd voelt. Zo heb je nog meer impact op je omgeving!

Hieronder vind je meer over de inhoud.

traineeship
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Kennistrainingen
 • Vaardigheidstrainingen
 • Inspiratiedagen

Persoonlijke ontwikkeling

Dit programma van één jaar gaat altijd over jou, over jou en de ander en over jou en de organisatie waar je werkt. Je volgt minimaal één training per maand waarbij je eerst een ontdekkingstrack van zes maanden doorloopt en daarna, samen met jouw opdrachtgever, twee verdiepende tracks kunt kiezen. Op deze wijze heb jij je ontwikkeld op een wijze die bij jou past.

Tijdens de trainingen ga je praten, luisteren, vertellen, denken, voelen, boksen, oefenen, schrijven, tekenen en meer. Na iedere trainingsdag ga jij met een concrete opdracht naar huis. Tussen de trainingen heb je individuele gesprekken met je coach.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Bekijk de actuele data

Tracks

Je volgt een vast ontdekkingstrack van 6 maanden, waarna je de mogelijkheid hebt om twee verschillende focustracks van 3 maanden te kiezen.

Ontdekkingstrack

Ontdekkingstrack

Door de ontdekkingstrack heb jij een stevig fundament voor jouw rol van effectieve professional doordat je persoonlijk leiderschap is vergroot. Je gaat aan de slag met jouw eigen leerdoelen in groepstrainingen met maximaal 15 andere pioniers, tussendoor heb je individuele coachingsgesprekken en werk je aan concrete opdrachten.

Na zes maanden heeft de ontdekkingstrack jou het volgende opgeleverd:

 • Je hebt meer zelfkennis en meer zelfvertrouwen, je ervaart meer tevredenheid en je bent je meer bewust van (je eigen) geluk.
 • Je onderneemt meer actie, spreekt je meer uit en maakt makkelijker keuzes.
 • Je reflecteert vaker op jezelf en anderen en je geeft/ontvangt vaker feedback.
 • Je werkt effectiever samen en je bent beter afgestemd op anderen.
 • Je hebt een netwerk opgebouwd met Studelta, je mede-pioniers en de trainers.
 • Je weet welke focustracks je nodig hebt voor je verdere ontwikkeling.

Focusstrack I

Samenwerken & groepsdynamica

Door het volgen van deze focustrack kun je effectiever samenwerken in een team- en organisatiecontext. Je gaat aan de slag met je persoonlijke leerdoel(en) in drie opeenvolgende trainingen met een groep van maximaal 12 pioniers, tussendoor heb je individuele coachingsgesprekken en werk je aan concrete opdrachten & experimenten.

Onderstaande thema’s komen aan bod en leveren het volgende op:

 • Op ‘ik-niveau’ krijg je meer inzicht in je rol en plek binnen je team, en in wat jij meebrengt qua talenten en uitdagingen.
 • Op teamniveau onderzoek je wat knelpunten en aansluitingspunten zijn in de samenwerking. Je word je bewust van het belang van diversiteit in een team en leert hoe je kunt samenwerken als je verschillend bent.
 • Op organisatieniveau kijk je naar het ontstaan van een organisatie en de organisatiecultuur. Je ontwikkelt organisatiesensitiviteit terwijl je ook vasthoudt aan je eigenheid.
 • Je krijgt inzicht in waar je naar toe wil bewegen in je team en organisatie en je krijgt handvatten zodat je dit kunt doen.
 • Je krijgt inzicht in teamontwikkeling en teamvolwassenheidsfases en in hoe je nieuwe teams kan vormen.
 • Theorieën als Vijf kenmerken van Goede Teams (Lencioni) en methodes als Systemisch denken & werken worden gebruikt.

Data ronde 1:

 • dag 1: woensdag 11 oktober 2017
 • dag 2: dinsdag 31 oktober 2017
 • dag 3: woensdag 15 november 2017

Data ronde 2:

 • dag 1: vrijdag 15 december 2017
 • dag 2: woensdag 24 januari 2018
 • dag 3: woensdag 21 februari 2018

Focustrack II

Kwetsbaarheid & Zelfcompassie

Door het volgen van deze focustrack vergroot je jouw zelfcompassie en omarm je jouw kwetsbaarheid. Je gaat aan de slag met je persoonlijke leerdoel(en) in drie opeenvolgende trainingen met een groep van maximaal 12 pioniers, tussendoor heb je individuele coachingsgesprekken en werk je aan concrete opdrachten & experimenten.

Onderstaande thema’s komen aan bod en leveren het volgende op:

 • Je word je bewust van je zelfbeeld en verwachtingen, normen en patronen en hoe dit jou beïnvloedt in je werk.
 • Je leert hoe je jouw autonomie kunt versterken waardoor je rust en zelfvertrouwen toenemen.
 • Je leert hoe je effectief kunt omgaan met het maken van fouten en het ervaren van teleurstelling.
 • Je leert hoe je jouw behoeften kunt aangeven en uitspreken.
 • Je leert je grenzen aan te geven.

Data ronde 1:

 • dag 1: woensdag 20 september 2017
 • dag 2: woensdag 1 november 2017
 • dag 3: woensdag 29 november 2017

Data ronde 2:

 • dag 1: vrijdag 26 januari 2018
 • dag 2: woensdag 28 februari 2018
 • dag 3: woensdag 21 maart 2018

Focustrack III

Ontspannen op je werk

Door deze focustrack te volgen ga je meer ontspannen met je werk om wat je effectiever maakt. Het kenmerk van een professional is dat je meer rust en ruimte ervaart, deze focustrack richt zich hier op. Je gaat aan de slag met je eigen leerdoelen in drie trainingen met een groep van 12 pioniers, tussendoor heb je individuele coachingsgesprekken en werk je aan concrete opdrachten. 

Onderstaande thema’s komen aan bod en leveren het volgende op:

 • Omgaan met (werk)druk
 • Prioriteiten stellen & keuzes maken
 • Gezondheid in al je vier condities
 • Ontspannen, mindfulness & ademhalingstechnieken

Deze focustrack wordt op dit moment ontwikkeld en gaat in februari van start.


Kennistrainingen

Je kunt, naast de trainingen die zich richten op jouw persoonlijke ontwikkeling, ook kennistrainingen volgen over de zorg. Het doel van deze kennistrainingen is dat jij meer inzicht krijgt in de zorgsector waarmee je effectiever bent in jouw professionele rol in de zorg.

De trainingen zijn interactief, zo geef je van te voren aan wat je wil leren en lever je een praktijkcasus in. Je kiest zelf, in afstemming met je opdrachtgever, welke trainingen je volgt.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Frank Wienen.

Bekijk de actuele data

Trainingen

Elk kwartaal vinden er twee kennistrainingen plaats. Je kiest per maand of je een kennis- of vaardigheidstraining volgt.

Zorgbekostiging

Zorgbekostiging

Hoe wordt de zorg gefinancierd?  Hoe lopen de verschillende geldstromen, welke partijen spelen hierin een rol en wat komt hier allemaal bij kijken? Je leert het tijdens deze kennistraining!


Gastvrijheid & Ambassadeurschap

Gastvrijheid & Ambassadeurschap

Hoe kun je als zorgorganisatie klant- en patiëntgericht werken en hoe creëer je ambassadeurschap? Tijdens deze kennistraing delen een aantal specialisten hun ervaringen over interne- en externe klantgerichtheid, klantbeleving en customer journeys. 


Human Factors & Incidentenanalyses

Human Factors & Incidentenanalyses

Fouten worden overal gemaakt, ook in de zorg. Tegelijk moet de kans op fouten zo klein mogelijk worden gemaakt zodat elke patiënt de best mogelijke zorg ontvangt. Hoe beperk je het aantal fouten door menselijk handelen en hoe ga je om met fouten als ze toch zijn voorgevallen? Tijdens deze kennistraining neemt een specialist op het gebied van human factors & incidentenanalyses je mee in dit proces. 


Beleid & de werkvloer

Beleid & de werkvloer

Strategie en beleid zijn belangrijk voor elke organisatie die succesvol wil zijn, zo ook in de zorg. Hoe wordt dit beleid vormgegeven en hoe wordt dit vertaald naar de werkvloer? Welke uitdagingen ontstaan hierdoor en hoe wordt hier mee omgegaan? Een aantal ervaringsdeskundigen delen hun kennis aan de hand van concrete casussen!


Zorginkoop & - verkoop

Zorginkoop & - verkoop

Hoe verloopt het jaarlijkse proces van zorginkoop en -verkoop door zorgorganisaties & zorgverzekeraars? Tijdens deze kennistraining nemen twee ervaringsdeskundigen je mee in het onderhandelingsproces. Je leert hoe dit proces verloopt, welke voor- en nadelen dit proces heeft en je gaat het zelf ervaren doormiddel van een onderhandelingscasus!


Vaardigheidstrainingen

Als professional wordt er van je verwacht dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Daarom kun je, naast trainingen die zich richten op jouw persoonlijke ontwikkeling en het verrijken van jouw kennis, ook praktische vaardigheidstrainingen bij ons volgen. Het doel van deze vaardigheidstrainingen is dat je jouw rol van professional effectiever invult.

De vaardigheidstrainingen zijn interactief, zo geef je van te voren aan wat je wil leren en lever je een praktijkcasus in. Je kiest zelf, in afstemming met jouw opdrachtgever, welke vaardigheidstrainingen je volgt.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Bekijk de actuele data

Trainingen

Elk kwartaal vinden er verschillende vaardigheidstrainingen plaats. Je kiest per maand of je een kennis- of vaardigheidstraining volgt.

Projectmanagement

Projectmanagement

Binnen elke organisatie lopen er vaak wel een of meerdere projecten. Hoe kun je deze projecten zo succesvol mogelijk laten zijn? Dat leer je in deze vaardigheidstraining. Je leert de structuur uit verschillende theorieën, tegelijk komt de zin en onzin uit de praktijk ook voorbij. 

Wat levert deze vaardigheidstraining je op?

 • Je weet waar een goed projectplan aan voldoet zodat je deze zelf kunt gaan maken.
 • Je hebt verschillende tools gekregen die je helpen om prioriteiten te stellen.

Productiviteit & Ontspanning

Productiviteit & Ontspanning

Hoe productief ben jij? En hoe ontspannen ben jij? Deze vragen klinken misschien als een tegenstelling, ze hebben juist heel veel met elkaar te maken! Op basis van onder andere de theorie 'Getting things done' van David Allen ga je aan de slag met hoe jij productiever en meer ontspannen kunt zijn, zowel in je werk als daar buiten. 

Wat levert deze vaardigheidstraining je op?

 • Je weet wat jou helpt en belemmert om productief en ontspannen te zijn.
 • Je leert hoe je prioriteiten kunt stellen, wat is (on)belangrijk en (niet) urgent?
 • Je kunt voor jezelf een workflow inrichten die je productiviteit en ontspanning vergroot.
 • Je bent je bewust van je eigen werkenergie, hoe die over de dag heen varieert en hoe je die effectief kunt inzetten.

Lean

Lean

Wat is Lean en hoe werkt het? In deze training krijg je inzicht in het concept Lean en hoe jij dit kan inzetten in je werk. Verwacht een interactieve trainingen met concrete handvatten die je de volgende dag al kunt gaan toepassen!

Wat levert deze vaardigheidstraining je op?

 • Je weet wat Lean is, wat de ideeën er achter zijn en hoe het ingezet kan worden.
 • Je kent verschillende klant-, proces-, performance-, organisatie- en gedrag & cultuurmethoden en je kunt deze gaan toepassen op je werk.

Verandering & Weerstand

Verandering & Weerstand

In elke (organisatie)context krijg je te maken met veranderingen, hoe ga je hier mee om? En wat doe je met de weerstand die dit oproept, bij jezelf en anderen? In deze training krijg je inzicht in hoe veranderinsprocessen werken en hoe je kunt omgaan met de ontstane weerstand.

Wat levert deze vaardigheidstraining je op?

 • Je kent verschillende modellen over veranderingsprocessen die je kunt vertalen naar de praktijk.
 • Je weet welke acties je kunt inzetten om verandering te realiseren.
 • Je herkent weerstand bij jezelf en anderen en je hebt concrete methoden gekregen hoe hier mee om te gaan.

Professionele communicatie

Professionele communicatie

Binnenkort zetten wij online wat jij precies uit deze training zult halen. 


Organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit

Binnenkort zetten wij online wat jij precies uit deze training zult halen. 


Inspiratiedagen

Tijdens de inspiratiedagen komen thema’s aan bod die je prikkelen en uitdagen om te gaan pionieren bij de organisatie waar je werkt. De definitieve thema’s voor deze dagen worden bepaald aan de hand van de actualiteit.

Wil je meer weten? Neem contact op met Nina van Kersbergen.

 

Inspiratiedagen

In elke laatste maand van het kwartaal vindt er een inspiratiedag plaats. De invulling van de eerste twee inspiratiedagen is bekend!

Q1 | Autonoom en Digitaal

Autonoom en Digitaal

Hoe kun jij autonoom zijn en blijven (een primaire behoefte van elk mens!) in een digitaal tijdperk als het onze? Als het zo belangrijk is voor mensen om autonoom te zijn (lees: zelf te bepalen wat en hoe ze dingen doen), levert de digitalisering je dan conflicten met jezelf op? In hoeverre bepaal je zelf welke 'stimuli' bij je binnen komen? En als je dit niet zelf bepaalt, maakt dit je dan minder autonoom? Kom met ons meedenken op deze Inspiratiedag!
 

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 31 maart 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)

 

Q2 | Innovatief leidinggeven

Innovatief leidinggeven

Je bent jong en je wilt graag groeien. Jouw leidinggevende neemt jou mee, luistert naar je maar kiest uiteindelijk toch voor de vertrouwde weg. Hoe ga jij hiermee om?Wat verwacht jij van een leidinggevende? Tijdens deze dag brengen we jou, je mede-pioniers en opdrachtgevers bij elkaar om antwoorden te vinden op de vragen die bij beide groepen spelen.

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 30 juni 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Q3 | (werk)plezier!

(werk)plezier!

"Plezier" is iets wat je maakt, maar niet altijd hebt. Best gek, voor iets wat je zoveel kan geven. Energie bijvoorbeeld, verbinding met andere mensen en een 'boost' voor je gezondheid. De belevingswereld van een hoogopgeleide volwassene lijkt een plek van ratio, analyses en cijfers. Op deze dag zullen verschillende sprekers dieper ingaan op de energiegezondheid en verbinding met anderen die jou plezier kunnen opleveren. We willen je onderdompelen in het thema “Plezier", dus niet alleen luisteren maar ook doen!

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 29 september 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Q4 | tba

Inhoudelijke info volgt.

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 22 december 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


traineeship

Sluit jij je aan?

Successen laten zich niet imiteren. Een pionier gaat niet op zoek naar een handleiding, maar creërt een pad dat waarvan hij gelooft dat het de moeite waard is. Ga jij die uitdaging aan? Ben jij een pionier? Dan begint jouw avontuur hier. Nu. Wij zijn jouw stoutste schoenen. Je hoeft ze alleen naar maar aan te trekken.

Ik sluit me aan!

Bekijk hier het actuele aanbod van onze traineeships