Trainen en ontwikkelen in het onderwijs

Als startende docent volg je ons onderwijstrainingsprogramma in de Gym zodat jij kunt pionieren in het onderwijs. Met een gepersonaliseerd trainingsprogramma leg jij de basis voor een effectief en professioneel docentschap waardoor je met rust en zelfvertrouwen in het onderwijs kan werken.

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal met focus op persoonlijk leiderschap en je rol als startend docent en onderwijsprofessional. Thema's als verwachtingsmanagement, samenwerken en pedagogische- en didactische vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Gedurende het hele schooljaar ontwikkel jij jezelf samen met andere onderwijspioniers bij ons!

Het onderwijstrainingsprogramma bestaat uit een bootcamp en een aantal lesbezoeken, trainingen en intervisies. 

Onderwijs trainingsprogramma
  • Bootcamp
  • Lesbezoeken
  • Trainingsprogramma
  • Intervisie

Bootcamp

In 2 intensieve dagen word jij als onderwijspionier startklaar gemaakt voor jouw functie. Je legt tijdens de trainingen de basis voor jouw persoonlijke, professionele, pedagogische en didactische ontwikkeling voor de rest van het schooljaar. Ontwikkelingen en trends binnen het voortgezet onderwijs worden behandeld, je leert hoe je een positief en veilig leerklimaat kan creëren en hoe je lesstof op een interactieve- en activerende manier overbrengt. Ook word je bewust gemaakt van jouw rol in de school, welke persoonlijke krachten je hiervoor kunt inzetten en hoe je op de juiste manier verwachtingen managed!

Wil je zien wanneer de bootcamps plaatsvinden? Klik dan op de button hieronder!

Bekijk de actuele data

Trainingen

De bootcamp is op twee dagen in dezelfde week en bestaat uit de volgende trainingen:

Dag 1: Inleiding in het voortgezet onderwijs

Inleiding in het voortgezet onderwijs

Tijdens de eerste ochtend van de bootcamp maak je kennis met het voortgezet onderwijs en de doelgroep. Hoe ga je om met pubergedrag en groepsdynamiek? Wat is er op dit moment actueel binnen het onderwijs?


Dag 1: De startende onderwijsprofessional

De startende onderwijsprofessional

Na deze middagtraining ben jij je bewust van jouw persoonlijke krachten en leerdoelen en jouw positie binnen de school. Verschillende methodieken als kernkwadranten, verwachtingsmanagement en het opzetten van experimenten komen aan bod.


Dag 2: Je eerste maand voor de klas

Je eerste maand voor de klas

De tweede dag van de bootcamp staat volledig in het teken van jouw eerste maand voor de klas.
's Ochtends ligt de focus op de pedagogische kant van het docentschap: Je gaat oefenen hoe je een veilig leerklimaat in de klas creëert, hoe je relaties opbouwt met leerlingen en hoe je leiding kunt geven als docent.
's Middags ligt de focus op de didactische kant van het docentschap: Je leert over de 5 rollen die de docent heeft en oefent met hoe je jouw lesstof op zo'n manier kan overbrengen dat het aansluit bij de behoefte van de leerlingen.


Lesbezoeken

In de periode dat je als onderwijspionier aan de slag bent komt onze onderwijscoach twee keer langs voor een lesbezoek. Samen met jou bespreekt ze een les voor, observeert ze jou tijdens de les en geeft ze je na afloop feedback. Doordat deze feedback in real-life setting gegeven wordt krijg je een andere leerervaring dan in de trainingen en intervisie, wat jouw ontwikkeling in jouw pedagogische- en didactische vaardigheden extra stimuleert.

Data

De lesbezoeken worden in overleg met jou gepland. 

Trainingsprogramma

Elke twee maanden start een nieuwe groep onderwijspioniers met het trainingsprogramma. Het doel van dit trainingsprogramma is dat je als pionier rust en zelfvertrouwen ervaart in je rol als startend docent voor de klas. De trainingen zijn een verdieping op de pedagogische- en didactische thema's die tijdens de bootcamp zijn geïntroduceerd. 

Bekijk de actuele data

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat uit 3 inhoudelijke trainingen.

Training 1 & 3: Thema's rondom pedagogiek

Thema's rondom pedagogiek

Na deze trainingen weet jij een positief en veilig leerklimaat te creëren waardoor een optimale ontwikkeling van leerlingen behaald wordt. Je bent in staat om coachend les te geven en een relatie met de leerling op te bouwen binnen de kaders. Bovendien weet je structuur aan te brengen en zo orde en aandacht vast te houden. 


Training 2: Thema's rondom didactiek

Thema's rondom didactiek

Je leert activerende en differentiërende werkvormen en klassenmanagement. Alle ingrediënten om een effectieve en eigentijdse docent te zijn voor elke leerling. 


Intervisie

Intervisie is een zeer effectieve manier om jezelf samen met je mede-onderwijspioniers te ontwikkelen als professional. Onder begeleiding van ervaren intervisiebegeleiders van Studelta bespreek je actuele cassussen en leer je van elkaar. De intervisieavonden worden gehouden met dezelfde groep onderwijspioniers waarmee je de bootcamp hebt gevolgd, dit zorgt voor een veilige omgeving waarin jij je optimaal kunt ontwikkelen!

Intervisiesessies

Er worden elke maand intervisieavonden georganiseerd, zie voor de data het overzicht van de trainingsprogramma's.

arbeidsbemiddelaar

Sluit jij je aan?

Wil jij jouw avontuur aangaan binnen het onderwijs? En ben jij niet bang om te pionieren? Dan begint jouw route hier! Wij zijn jouw stoutste schoenen. Je hoeft ze alleen naar maar aan te trekken.

Ik sluit me aan!

Bekijk hier onze actuele vacatures