De coördinatie van Coronasubsidies

De overheid investeert in het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs naar aanleiding van de corona crisis. Scholen krijgen hiervoor de (hoognodige) subsidiëring om extra ondersteuning te kunnen regelen voor studenten die door de crisis achterstanden hebben opgelopen of die extra begeleidt kunnen worden richting de arbeidsmarkt na het behalen van hun diploma, omdat het vinden van werk in bepaalde sectoren door de corona crisis aanmerkelijk moeilijker voor ze is.