Pioniers in onze Gym

Pioniers trainen en ontwikkelen zich in onze gym om professioneel in balans te komen en te blijven. Alleen wanneer ze in balans zijn kunnen ze namelijk echt effectief zijn in jouw organisatie. In ons trainingsprogramma versterken pioniers zichzelf daarom in vier condities: hun fysieke, mentale, emotionele en spirituele conditie. Door deze condities samen te trainen worden ze een effectieve professional die het avontuur van werkgeluk bij jouw organisatie aangaat!

Wat gaan pioniers doen?

 • Pioniers volgen ons één jaar durende trainingsprogramma waarin ze aan de slag gaan met drie thema’s; zelfbewustzijn & persoonlijk leiderschap, omgevingsbewustzijn en zogenoemde 'habits'.
 • Pioniers leren en proberen nieuwe dingen bij ons, wat betekent dat ze gaan experimenteren met hun gedrag waardoor ze nieuwe ervaringen bij ons opdoen.
 • Pioniers richten zich hierdoor in ons trainingsprogramma op output: ze formuleren op basis van de inzichten en ervaringen van elke training concrete acties die ze gaan toepassen in de praktijk.
 • Pioniers zijn twee dagen per maand in onze Gym. Hierdoor worden ze onderdeel van een hecht netwerk van Studelta waar ze op terug kunnen vallen. Ze trainen in groepen samen met mede-pioniers en verschillende trainers.

Aan het einde van ons trainingsprogramma hebben pioniers hun effectiviteit vergroot doordat ze persoonlijk leiderschap tonen. Ze zijn vanuit hun eigen identiteit en drijfveren effectief in voelen, denken en doen. Hierdoor zijn ze zelfverzekerder en hebben ze meer impact in jouw organisatie.

Bekijk hier de factsheet

Dromen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Kennistrainingen
 • Vaardigheidstrainingen
 • Inspiratiedagen

Persoonlijke ontwikkeling

Pioniers volgen dit programma van één jaar waarin ze zich focussen op zichzelf, op anderen zoals hun collega’s en hun onderlinge interactie. In de eerste zes maanden doorlopen ze de ontdekkingstrack, een vast programma. Vervolgens kiezen pioniers samen met jou welke twee focustracks ze in de tweede zes maanden gaan volgen. Op deze manier ontwikkelen pioniers zich op zo’n manier die bij henzelf en jouw organisatie past.

Pioniers gaan tijdens de trainingen aan de slag met hun gedrag, gedachten en gevoel. Ze gaan proberen en oefenen, waardoor de pioniers nieuwe ervaringen opdoen. Dit alles kan vertaald worden naar de praktijk, waardoor de focus op de output ligt. Na elke trainingsdag formuleren ze namelijk één of meerdere concrete opdrachten die ze gaan uitvoeren op hun werk, op deze opdrachten worden ze tussen de trainingsdagen ook individueel gecoacht.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Tracks

De pioniers volgen een vast ontdekkingstrack, waarna zij de mogelijkheid hebben om twee verschillende focustracks te kiezen. Tussen de trainingsdagen door gaan ze aan de slag met concrete opdrachten in jouw organisatie. Hierop worden ze individueel gecoacht door onze trainers. 

Ontdekkingstrack

Ontdekkingstrack

Pioniers hebben door de ontdekkingstrack een stevig fundament voor hun rol van effectieve professional. Ze gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen die ze met jou hebben afgestemd en volgen één groepstraining per maand met maximaal 15 andere pioniers.

Na zes maanden heeft een pionier het volgende bereikt en levert dit jouw organisatie het volgende op:

 • Pioniers kennen zichzelf beter en hebben meer zelfvertrouwen, ze ervaren meer tevredenheid en ze zijn zich meer bewust van (hun eigen) geluk.
 • Pioniers ondernemen meer actie in jouw organisatie, spreken zich meer uit en maken makkelijker keuzes.
 • Pioniers reflecteren vaker op zichzelf en anderen, zullen vaker om feedback vragen en zullen zelf ook hun feedback geven.
 • Pioniers werken effectiever samen met jou en je andere collega’s doordat ze weten hoe ze op jullie moeten afstemmen.
 • Pioniers hebben een netwerk opgebouwd met Studelta, mede-pioniers en trainers waar ze altijd op kunnen terugvallen.
 • Pioniers weten wat ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling zodat ze met jou kunnen beslissen welke focustracks ze vervolgens gaan volgen.

Focusstrack I

Samenwerken & groepsdynamica

Door het volgen van deze focustrack werken pioniers effectiever samen in een team- en organisatiecontext. Ze gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoel(en) in drie opeenvolgende trainingen met een groep van maximaal 12 pioniers, tussendoor hebben ze individuele coachingsgesprekken en werken ze aan concrete opdrachten & experimenten.

Onderstaande thema’s komen aan bod en leveren het volgende op:

 • Op ‘ik-niveau’ krijgen ze meer inzicht in hun rol en plek binnen hun team, en in wat zij meebrengen qua talenten en uitdagingen.
 • Op teamniveau onderzoeken ze wat knelpunten en aansluitingspunten zijn in de samenwerking. Ze worden zich bewust van het belang van diversiteit in een team en leren hoe ze kunnen samenwerken als ze verschillend zijn.
 • Op organisatieniveau kijken ze naar het ontstaan van een organisatie en de organisatiecultuur. Ze ontwikkelen organisatiesensitiviteit terwijl ze ook vasthouden aan hun eigenheid.
 • Ze krijgen inzicht in waar ze naar toe willen bewegen in hun team en organisatie en ze krijgen handvatten zodat ze dit kunnen doen.
 • Ze krijgen inzicht in teamontwikkeling en teamvolwassenheidsfases en in hoe ze nieuwe teams kunnen vormen.
 • Theorieën als Vijf kenmerken van Goede Teams (Lencioni) en methodes als Systemisch denken & werken worden gebruikt.

Data ronde 1:

 • dag 1: woensdag 11 oktober 2017
 • dag 2: dinsdag 31 oktober 2017
 • dag 3: woensdag 15 november 2017

Data ronde 2:

 • dag 1: vrijdag 15 december 2017
 • dag 2: woensdag 24 januari 2018
 • dag 3: woensdag 21 februari 2018

Focustrack II

Kwetsbaarheid& Zelfcompassie

Door het volgen van deze focustrack vergroten de pioniers hun zelfcompassie en omarmen ze hun kwetsbaarheid. Ze gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoel(en) in drie opeenvolgende trainingen met een groep van maximaal 12 pioniers, tussendoor hebben ze individuele coachingsgesprekken en werken ze aan concrete opdrachten & experimenten.

Onderstaande thema’s komen aan bod en leveren het volgende op:

 • Ze worden zich bewust van hun zelfbeeld en verwachtingen, normen en patronen en hoe dit hen beïnvloedt in hun werk.
 • Ze leren hoe ze hun autonomie kunnen versterken waardoor hun rust en zelfvertrouwen toenemen.
 • Ze leren hoe ze effectief kunnen omgaan met het maken van fouten en het ervaren van teleurstelling.
 • Ze leren hoe ze hun behoeften kunnen aangeven en uitspreken.
 • Ze leren hun grenzen aan te geven.

Data ronde 1:

 • dag 1: woensdag 20 september 2017
 • dag 2: woensdag 1 november 2017
 • dag 3: woensdag 29 november 2017

Data ronde 2:

 • dag 1: vrijdag 26 januari 2018
 • dag 2: woensdag 28 februari 2018
 • dag 3: woensdag 21 maart 2018

Focustrack III

Ontspannen op het werk

Pioniers volgen deze focustrack met als doel meer ontspannen om te gaan met hun werk. Effectieve professionals ervaren namelijk rust en ruimte in hun werk, daar richt deze focustrack zich op. Deze track bestaat uit drie trainingen.

De volgende thema's komen in deze focustrack aan bod:

 • Omgaan met (werk)druk
 • Prioriteiten stellen & keuzes maken
 • Gezondheid in al je vier condities
 • Ontspannen, mindfullness & ademhalingstechnieken

Deze focustrack wordt op dit moment ontwikkeld en gaat in februari van start.


Kennistrainingen

Pioniers kunnen, naast de persoonlijke ontwikkelingstrainingen, ook kennistrainingen volgen. Op dit moment gaan deze trainingen over de gezondheidszorg in Nederland. Het doel van deze trainingen is dat pioniers beter inzicht krijgen in de zorgsector zodat ze hun professionele rol in jouw organisatie effectiever kunnen invullen.

De trainingen zijn interactief, pioniers geven van te voren aan wat hun leerbehoefte is en leveren een praktijkcasus aan. Pioniers beslissen in afstemming met jou welke trainingen ze volgen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Frank Wienen.

Trainingen

Elk kwartaal vinden er twee trainingen plaats. Pioniers kiezen of ze een kennis- of vaardigheidstraining volgen.

Basis

Basis

Deze trainingen behandelen de basis van de gezondheidszorg in Nederland. Door deze trainingen te volgen weten pioniers hoe de zorg georganiseerd is, welke partijen een rol spelen in de zorg, hoe de wet- en regelgeving werkt en hoe de financiële processen in de zorg verlopen.

De volgende vier trainingen worden gegeven:

 • Inleiding in de zorg
 • Wetgeving in de zorg
 • Zorgbekostiging
 • Samenhang tussen beleid en de werkvloer

Verdieping

Verdieping

Deze trainingen behandelen specifieke thema’s van de gezondheidszorg in Nederland. Door deze trainingen te volgen zijn pioniers op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en gang van zaken in de zorg.

De volgende vier trainingen worden gegeven:

 • Zorginkoop & -verkoop: het proces tussen de zorgverzekeraar & de zorgaanbieder.
 • Veiligheid & fouten in de zorg: hoe fouten voorkomen kunnen worden en hoe incidentenanalyses werken.
 • E-health & ICT: hoe ondersteunt ICT het zorgproces en zorgt E-health voor de zorg van de toekomst.
 • Logistiek in de zorg: hoe verlopen de logistieke processen in de zorg.

Trainingen

Van professionals verwacht jij dat ze bepaalde vaardigheden beheersen. Daarom volgen pioniers naast de persoonlijke ontwikkelings- en kennistrainingen ook praktische vaardigheidstrainingen. Het doel van deze trainingen is dat pioniers concrete vaardigheden en technieken leren kennen en toepassen die ze effectiever maakt in hun professionele rol bij jouw organisatie.

De vaardigheidstrainingen zijn interactief, pioniers geven van te voren aan wat hun leerbehoefte is en leveren een praktijkcasus aan. Pioniers beslissen in afstemming met jou welke vaardigheidstraining ze volgen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Vaardigheidstrainingen

Elk kwartaal vinden er twee vaardigheidstrainingen plaats. Pioniers kiezen of zij een kennis- of vaardigheidstraining volgen.

Projectmanagement

Projectmanagement

Binnen elke organisatie lopen er vaak wel een of meerdere projecten. Pioniers leren hoe ze deze projecten zo succesvol mogelijk laten zijn. Ze leren structuur uit verschillende theorieën, tegelijk komt de zin en onzin uit de praktijk ook voorbij. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten waar een goed projectplan aan voldoet zodat zij deze zelf kunnen gaan maken.
 • Pioniers hebben verschillende tools gekregen die hen helpen om prioriteiten te stellen.

Productiviteit & Ontspanning

Productiviteit & Ontspanning

Hoe productief ben jij? En hoe ontspannen ben jij? Deze vragen klinken misschien als een tegenstelling, ze hebben juist heel veel met elkaar te maken! Op basis van onder andere de theorie 'Getting things done' van David Allen gaan de pioniers aan de slag met hoe zij productiever en meer ontspannen kunt zijn, zowel in hun werk als daar buiten. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten wat hen helpt en belemmert om productief en ontspannen te zijn.
 • Pioniers leren hoe zij prioriteiten kunnen stellen, wat is (on)belangrijk en (niet) urgent?
 • Pioniers kunnen voor zichzelf een workflow inrichten die hun productiviteit en ontspanning vergroot.
 • Pioniers zijn zich bewust van hun eigen werkenergie, hoe die over de dag heen varieert en hoe zij die effectief kunnen inzetten.

Lean

Lean

Wat is Lean en hoe werkt het? In deze training krijgen de pioniers inzicht in het concept Lean en hoe zij dit kunnen inzetten in hun werk. Het is een interactieve trainingen met concrete handvatten die zij de volgende dag al kunnen gaan toepassen!

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten wat Lean is, wat de ideeën er achter zijn en hoe het ingezet kan worden.
 • Pioniers kennen verschillende klant-, proces-, performance-, organisatie- en gedrag & cultuurmethoden en zij kunnen deze gaan toepassen op hun werk.

Verandering & Weerstand

Verandering & Weerstand

In elke (organisatie)context krijg je te maken met veranderingen, hoe ga je hier mee om? En wat doe je met de weerstand die dit oproept, bij jezelf en anderen? In deze training krijgen pioniers inzicht in hoe veranderinsprocessen werken en hoe zij kunnen omgaan met de ontstane weerstand.

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers kennen verschillende modellen over veranderingsprocessen die zij kunnen vertalen naar de praktijk.
 • Pioniers weten welke acties zij kunnen inzetten om verandering te realiseren.
 • Pioniers herkennen weerstand bij zichzelf en anderen en zij hebben concrete methoden gekregen hoe hier mee om te gaan.

Professionele communicatie

Professionele communicatie

Binnenkort zetten wij online wat pioniers uit deze training zullen halen. 


Organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit

Binnenkort zetten wij online wat pioniers uit deze training kunnen halen. 


Inspiratiedagen

Tijdens de inspiratiedagen komen thema’s aan bod die pioniers prikkelen en uitdagen om te gaan pionieren bij jouw organisatie De definitieve thema’s voor deze dagen worden bepaald aan de hand van de actualiteit, enkele opties of voorbeelden zijn: Diversiteit op de werkvloer, Innovatief leiderschap en Maatschappelijke impact.

Wil je meer weten? Neem contact op met Nina van Kersbergen.

Inspiratiedagen

In elke laatste maand van het kwartaal vindt er een inspiratiedag plaats. Momenteel hebben we alleen de inspiratiedag voor Q2 nog gepland.

Q1 | Autonoom en Digitaal

Autonoom en Digitaal

Hoe kun jij autonoom zijn en blijven (een primaire behoefte van elk mens!) in een digitaal tijdperk als het onze? Als het zo belangrijk is voor mensen om autonoom te zijn (lees: zelf te bepalen wat en hoe ze dingen doen), levert de digitalisering je dan conflicten met jezelf op? In hoeverre bepaal je zelf welke 'stimuli' bij je binnen komen? En als je dit niet zelf bepaalt, maakt dit je dan minder autonoom? Deze vragen worden behandeld tijdens deze inspiratiedag.
 

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 31 maart 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Q2 | Innovatief leidinggeven

Innovatief leidinggeven

Deze inspiratiedag wordt gecombineerd met ons seminar Innovatief leidinggeven. De pioniers starten ‘s ochtends met elkaar om daarna in de middag aan de sluiten bij het seminar.

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 30 juni 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)
Aanmelden? Klik dan hier.

 

 

 

 


Q3 | (werk)plezier!

(werk)plezier!

"Plezier" is iets wat je maakt, maar niet altijd hebt. Best gek, voor iets wat je zoveel kan geven. Energie bijvoorbeeld, verbinding met andere mensen en een 'boost' voor je gezondheid. De belevingswereld van een hoogopgeleide volwassene lijkt een plek van ratio, analyses en cijfers. Op deze dag zullen verschillende sprekers dieper ingaan op de energiegezondheid en verbinding met anderen die jou plezier kunnen opleveren. We willen je onderdompelen in het thema “Plezier", dus niet alleen luisteren maar ook doen!

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 29 september 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Q4 | Voeding

In december stoppen we kilo's eten in onze mond, een goede maand om stil te staan bij wat je naar binnen werkt, ook op je werk. Wat laat je binnen komen, houd je af en toe bewust je mond of oren dicht? Met andere woorden: "Hoe voed jij jezelf?"

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 22 december 2017
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


arbeidsbemiddelaar

Iets voor jou?

Heb jij een project voor een pionier en wil je graag samen het avontuur naar werkgeluk aangaan? Of wil je meer weten van de inhoud van het programma? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Bekijk ook eens in welke segmenten wij momenteel actief zijn. 

Ik wil meer weten!