De Gym van Studelta

Gaat een pionier in jouw organisatie aan de slag? Dan volgt de pionier gelijktijdig een trainingsprogramma in onze Gym. Daar heeft niet alleen de pionier baat bij, maar jouw organisatie ook. In de Gym ontwikkelt de pionier zich namelijk van een starter tot een effectieve professional.

Wat gaat de pionier doen?
Het trainingsprogramma bestaat uit een ontdekkingstrack van 6 maanden en twee focustracks in de 6 maanden daarna. Ook volgt een pionier kennis- of vaardigheidstrainingen en 1 op 1 coachingsgesprekken, afhankelijk van de leerwensen. Het programma duurt 1 jaar.

 • De pionier gaat aan de slag met de thema’s zelfbewustzijn & persoonlijk leiderschap, omgevingsbewustzijn en habits.
 • Er wordt aandacht besteed aan de fysieke, mentale, emotionele en spirituele conditie.

Wat levert het jouw organisatie op?
Aan het einde van ons trainingsprogramma hebben pioniers hun effectiviteit vergroot doordat ze persoonlijk leiderschap tonen en hun verantwoordelijkheid durven nemen. Ze zijn vanuit hun eigen persoonlijkheid en drijfveren effectiever in voelen, denken en doen. Hierdoor zijn ze zelfverzekerder en hebben ze meer impact in jouw organisatie. Wil je meer weten over ons trainingsprogramma? Neem dan contact op met Nina of Frank.  

Dromen
 • Ontdekkingstrack
 • Focustracks
 • Extra workouts
 • Inspiratiedagen

Persoonlijke ontwikkeling

Pioniers volgen dit programma van één jaar waarin ze zich focussen op zichzelf, op anderen zoals hun collega’s en hun onderlinge interactie. In de eerste zes maanden doorlopen ze de ontdekkingstrack, een vast programma. Vervolgens kiezen pioniers samen met jou welke twee focustracks ze in de tweede zes maanden gaan volgen. Op deze manier ontwikkelen pioniers zich op zo’n manier die bij henzelf en jouw organisatie past.

Pioniers gaan tijdens de trainingen aan de slag met hun gedrag, gedachten en gevoel. Ze gaan proberen en oefenen, waardoor de pioniers nieuwe ervaringen opdoen. Dit alles kan vertaald worden naar de praktijk, waardoor de focus op de output ligt. Na elke trainingsdag formuleren ze namelijk één of meerdere concrete opdrachten die ze gaan uitvoeren op hun werk, op deze opdrachten worden ze tussen de trainingsdagen ook individueel gecoacht.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Tracks

De pioniers volgen een vast ontdekkingstrack, waarna zij de mogelijkheid hebben om twee verschillende focustracks te kiezen. Tussen de trainingsdagen door gaan ze aan de slag met concrete opdrachten in jouw organisatie. Hierop worden ze individueel gecoacht door onze trainers. 

Ontdekkingstrack

Ontdekkingstrack

Pioniers hebben door de ontdekkingstrack een stevig fundament voor hun rol van effectieve professional. Ze gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen die ze met jou hebben afgestemd en volgen één groepstraining per maand met maximaal 15 andere pioniers.

Na zes maanden heeft een pionier het volgende bereikt en levert dit jouw organisatie het volgende op:

 • Pioniers kennen zichzelf beter en hebben meer zelfvertrouwen, ze ervaren meer tevredenheid en ze zijn zich meer bewust van (hun eigen) geluk.
 • Pioniers ondernemen meer actie in jouw organisatie, spreken zich meer uit en maken makkelijker keuzes.
 • Pioniers reflecteren vaker op zichzelf en anderen, zullen vaker om feedback vragen en zullen zelf ook hun feedback geven.
 • Pioniers werken effectiever samen met jou en je andere collega’s doordat ze weten hoe ze op jullie moeten afstemmen.
 • Pioniers hebben een netwerk opgebouwd met Studelta, mede-pioniers en trainers waar ze altijd op kunnen terugvallen.
 • Pioniers weten wat ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling zodat ze met jou kunnen beslissen welke focustracks ze vervolgens gaan volgen.

Focustracks

De focustrack is een verdieping op de Ontdekkingstrack en kenmerkt zich door een hogere intensiteit op de trainingsdagen en meer/uitgebreidere tussentijdse opdrachten.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Frank Wienen.

Trainingen

De focustrack wordt gevolgd in een groep van maximaal 12 personen. Tussendoor is er ruimte voor individuele coaching, op basis van de individuele leerbehoefte.

Kwetsbaarheid & Zelfcompassie

Kwetsbaarheid & Zelfcompassie

Tijdens deze focustrack onderzoeken de pioniers het thema kwetsbaarheid onderzoeken. Waarin voel je je sterk en waarin twijfel je aan jezelf? Hoe ga je hier mee om, zowel in je werk als buiten je werk?

Wat levert deze focustrack de pionier op:

 • De pionier wordt zich bewust van zijn zelfbeeld en verwachtingen, normen en patronen en hoe die zijn werk beïnvloeden.

 • De pionier leert hoe je autonomie kunt versterken waardoor je rust en zelfvertrouwen toenemen.

 • De pionier leert meer waardering te hebben voor zijn eigen kwaliteiten.

 • De pionier leert hoe je effectief kunt omgaan met het maken van fouten en het ervaren van teleurstelling.

 • De pionier leert hoe je je behoeften kunt aangeven en uitspreken.

 • De pionier leert grenzen aan te geven.


Dynamiek & Samenwerken

Samenwerken & Groepsdynamica

Tijdens deze focustrack krijgt de pionier inzicht in de verschillende rollen die je kunt aannemen en welke  bewegingen je in je organisatie kunt maken.

Wat levert deze focustrack de pionier op:

 • De pionier krijgt op ‘ik-niveau’ meer inzicht in zijn rol en plek binnen het team, qua talenten en uitdagingen.

 • De pionier wordt zich bewust van het belang van diversiteit in een team en leert hoe je kunt samenwerken als je verschillend bent.

 • Op organisatieniveau kijkt de pionier naar het ontstaan van een organisatie en de organisatiecultuur. De pionier ontwikkelt organisatiesensitiviteit zonder eigenheid te verliezen.

 • De pionier krijgt inzicht in waar hij naar toe wil bewegen in het team en de organisatie en krijgt hiervoor handvatten aangereikt.

 • De pionier krijgt inzicht in teamontwikkeling en teamvolwassenheidsfases en in hoe je nieuwe teams kunt vormen.

 • De pionier leert werken volgens theorieën als Vijf kenmerken van Goede Teams (Lencioni) en methodes als Systemisch werken.


Ontspannen op je werk

Ontspannen op je werk

Deze focustrack geeft pioniers concrete handvatten om om te kunnen gaan met stress op werk. Pioniers worden zich bewust van hun eigen lijf, gedachten- en gedragspatronen en hoe ze reageren op druk en stress.  Ook preventie vormt onderdeel van deze focustrack: hoe voorkom je een te hoge werkdruk?

Wat levert deze focustrack de pionier op:

 • De pionier leert wat stress oproept en hoe je hier mee om kunt gaan.
 • De pionier leert zijn eigen triggers herkennen zodat er adequaat op gereageerd kan worden.

 • De pionier krijgt inzicht in zijn eigen draagkracht en draaglast.

 • De pionier leert prioriteiten stellen & keuzes maken.

 • De pionier leert oefenen met ontspannen door mindfulness & ademhalingstechnieken.


Trainingen

Van professionals verwacht jij dat ze bepaalde vaardigheden beheersen. Daarom volgen pioniers naast de ontdekkingstrack en focustracks ook praktische vaardigheidstrainingen: extra workouts. Het doel van deze trainingen is dat pioniers concrete vaardigheden en technieken leren kennen en toepassen die ze effectiever maakt in hun professionele rol bij jouw organisatie.

De vaardigheidstrainingen zijn interactief, pioniers geven van te voren aan wat hun leerbehoefte is en leveren een praktijkcasus aan. Pioniers beslissen in afstemming met jou welke vaardigheidstraining ze volgen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Vaardigheidstrainingen

Elk kwartaal vinden er twee vaardigheidstrainingen plaats. 

Projectmanagement

Projectmanagement

Binnen elke organisatie lopen er vaak wel een of meerdere projecten. Pioniers leren hoe ze deze projecten zo succesvol mogelijk laten zijn. Ze leren structuur uit verschillende theorieën, tegelijk komt de zin en onzin uit de praktijk ook voorbij. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten waar een goed projectplan aan voldoet zodat zij deze zelf kunnen gaan maken.
 • Pioniers hebben verschillende tools gekregen die hen helpen om prioriteiten te stellen.
 • Pioniers ervaren hoe belangrijk het is om af te stemmen en samen te werken om een project succesvol te laten zijn.
 • Pioniers weten hoe projecten en veranderingen aan elkaar verbonden zijn

Productiviteit & Ontspanning

Productiviteit & Ontspanning

Hoe productief ben jij? En hoe ontspannen ben jij? Deze vragen klinken misschien als een tegenstelling, ze hebben juist heel veel met elkaar te maken! Op basis van onder andere de theorie 'Getting things done' van David Allen gaan de pioniers aan de slag met hoe zij productiever en meer ontspannen kunt zijn, zowel in hun werk als daar buiten. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten wat hen helpt en belemmert om productief en ontspannen te zijn.
 • Pioniers leren hoe zij prioriteiten kunnen stellen, wat is (on)belangrijk en (niet) urgent?
 • Pioniers kunnen voor zichzelf een workflow inrichten die hun productiviteit en ontspanning vergroot.
 • Pioniers zijn zich bewust van hun eigen werkenergie, hoe die over de dag heen varieert en hoe zij die effectief kunnen inzetten.

Lean

Lean

Wat is Lean en hoe werkt het? In deze twee trainingen krijgen de pioniers inzicht in het concept Lean en hoe zij dit kunnen inzetten in hun werk. Het is een interactieve trainingen met concrete handvatten die zij de volgende dag al kunnen gaan toepassen!

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten wat Lean is, wat de ideeën er achter zijn en hoe het ingezet kan worden.
 • Pioniers kennen verschillende klant-, proces-, performance-, organisatie- en gedrag & cultuurmethoden en zij kunnen deze gaan toepassen op hun werk.

Verandering & Weerstand

Verandering & Weerstand

In elke (organisatie)context krijg je te maken met veranderingen, hoe ga je hier mee om? En wat doe je met de weerstand die dit oproept, bij jezelf en anderen? In deze training krijgen pioniers inzicht in hoe veranderinsprocessen werken en hoe zij kunnen omgaan met de ontstane weerstand.

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers kennen verschillende modellen over veranderingsprocessen die zij kunnen vertalen naar de praktijk.
 • Pioniers weten welke acties zij kunnen inzetten om verandering te realiseren.
 • Pioniers herkennen weerstand bij zichzelf en anderen en zij hebben concrete methoden gekregen hoe hiermee om te gaan.

Onderhandelen in zakelijke gesprekken

Onderhandelen in zakelijke gesprekken 

Hoe voer je zakelijke gesprekken, bijvoorbeeld als je gaat onderhandelen? Hoe ga je om met verschillen met je gesprekspartners, bijvoorbeeld in hiërarchie, kennis of ervaring? Met deze vragen gaan de pioniers tijdens deze training aan de slag. Ze maken kennis met verschillende onderhandelingsstijlen en -methoden.

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • De pionier leert en ervaart hoe verschillende manieren van gesprekken voeren en onderhandelen werken.

 • De pionier ontdekt wat goed werkt voor hem of haar persoonlijk.

 • De pionier oefent met nieuw gedrag in interactie met anderen.


Spreken voor groepen

Spreken voor groepen

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap van jouw verhaal op de juiste manier bij de luisteraar overkomt? En hoe doe je dat in een professionele context? Wat vertel je wel en niet, wat laat je wel en niet zien van jezelf en hoe maak je contact? Deze thema’s komen aan bod tijdens deze vaardigheidstraining. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • De pionier leert en ervaart hoe je stem en lichaam kunt gebruiken tijdens het spreken.

 • De pionier leert hoe je een verhaal opbouwt, met een opening, een middenstuk en een afsluiting.

 • De pionier leert zijn of haar sterke punten als het gaat om spreken voor een groep en oefent met lastigere of spannendere dingen.


Bouwen aan werkgeluk van jezelf & organisaties

Bouwen aan werkgeluk van jezelf & organisaties

Werkgeluk is een van de centrale thema's bij Studelta en in onze overtuiging zou dit voor iedereen kunnen (en dus niet moeten) zijn. Tijdens deze training krijgen pioniers inzicht in wat we verstaan onder werkgeluk, hoe je werkgeluk bij jezelf kunt beïnvloeden en hoe je kunt (mee)bouwen aan een cultuur van werkgeluk bij organisaties, zoals bijvoorbeeld de huidige opdrachtgever. De pioniers leren over de verschillende dimensies van werkgeluk en worden gelijk uitgedaagd dit in praktijk te brengen. Als pionier kom je nieuw in een organisatie, wat je ruimte geeft om initiatief te nemen en iets nieuws in te brengen. De pioniers krijgen praktische tips om hier optimaal gebruik van te maken!

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers krijgen kennis over verschillende dimensies van werkgeluk.
 • Pioniers krijgen (meer) inzicht in de relatie tussen werkgeluk en presteren.
 • Pioniers gaan oefenen met methodes om hun eigen werkgeluk en dat van anderen te verhogen.
 • Pioniers krijgen praktische handvatten om een cultuur van werkgeluk in een team te creëren. 
 • Pioniers leren en oefenen met het vormgeven van hun eigen leiderschap op werkgeluk (positief leiderschap).

Inspiratiedagen

Tijdens de inspiratiedagen komen thema’s aan bod die pioniers prikkelen en uitdagen om te gaan pionieren bij jouw organisatie De definitieve thema’s voor deze dagen worden bepaald aan de hand van de actualiteit, enkele opties of voorbeelden zijn: Diversiteit op de werkvloer, Innovatief leiderschap en Maatschappelijke impact.

Wil je meer weten? Neem contact op met Nina van Kersbergen.

Inspiratiedagen

In elke laatste maand van het kwartaal vindt er een inspiratiedag plaats. Momenteel zijn we bezig met de planning voor 2018.

Q1 | NTB

Datum: Vrijdag 30 maart 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Q2 | NTB

Datum: Vrijdag 29 juni 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)

 

 

 


Q3 | NTB

Datum: Vrijdag 28 september 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Q4 | NTB

Datum: Vrijdag 21 december 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


arbeidsbemiddelaar

Iets voor jou?

Heb jij een project voor een pionier en wil je graag samen het avontuur naar werkgeluk aangaan? Of wil je meer weten van de inhoud van het programma? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Bekijk ook eens in welke segmenten wij momenteel actief zijn. 

Ik wil meer weten!