Onderwijspioniers trainen in onze Gym

In het onderwijstrainingsprogramma krijgen de pioniers alle handvatten om effectief aan de slag te gaan binnen het onderwijs. Ze volgen een gepersonaliseerd trainingsprogramma waarmee de basis gelegd wordt voor een effectief en professioneel docentschap waar jouw school de vruchten van plukt. De pioniers leren o.a. met rust en zelfvertrouwen in het onderwijs te werken. 

De persoonlijke ontwikkeling van de pionier staat centraal met focus op persoonlijk leiderschap, patronen, verwachtingen en andere thema’s. Ze leren wat hun rol is als docent en onderwijsprofessional en pedagogische- en didactische vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Zij leren gedurende het schooljaar ook van elkaar door veel gezamenlijke momenten. 

Het onderwijstrainingsprogramma bestaat uit vier onderdelen, hieronder vind je meer over de inhoud. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Jelke van Rosevelt.

Onderwijstrainingsprogramma
  • Bootcamp
  • Intervisie
  • Lesbezoeken
  • Focustracks

Bootcamp

De onderwijspionier volgt vier intensieve dagdelen in onze Gym zodat zij startklaar zijn voor hun functie op jouw school. Hierin wordt de basis gelegd voor persoonlijke, professionele, pedagogische en didactische- ontwikkeling voor de rest van het schooljaar. Thema's als een veilig en positief leerklimaat, lesstof interactief en activerend overbrengen, jouw rol voor de klas, ontwikkeling binnen het onderwijs worden behandeld. Voor ISK docenten is er een vijfde dagdeel ingericht. De bootcamp heeft als doel dat de onderwijspionier beter voorbereid start voor jouw klas. 

Bekijk de actuele data

Trainingen

De bootcamp vind in dezelfde week plaats op vier verschillende dagdelen. 

Inleiding in het voortgezet onderwijs

Inleiding in het voortgezet onderwijs

De pioniers maken kennis met het voortgezet onderwijs en de doelgroep. Ze weten na deze ochtend hoe ze om moeten gaan met pubergedrag en groepsdynamiek. Ook weten ze haarfijn welke actualiteiten er op dit moment spelen.


De startende onderwijsprofessional

De startende onderwijsprofessional

De pioniers worden zich bewust gemaakt van hun persoonlijke krachten, leerdoelen en hun positie binnen de school. Door het invullen en bespreken van kernkwadranten, verwachtingen en experimenteren met nieuw gedrag kunnen zij dit snel toepassen. 


Pedagogische vaardigheden

Pedagogische vaardigheden

Na deze ochtend kunnen de pioniers een positief en veilig leerklimaat creëren door middel van het opbouwen van relaties en taakgericht lesgeven. Ze leren grenzen stellen, consequent handelen en omgaan met complex gedrag.


Didactische vaardigheden

Didactische vaardigheden

Interactief en activerend lesgeven staan deze middag centraal. De pioniers leren structuur en creativiteit combineren, en omgaan met digitale leermiddelen. Zij weten de indivuduele leerbehoefte helder te krijgen en hierop te differentiëren. 


Verdieping ISK

Verdieping ISK

Deze avond is alleen voor pioniers werkzaam op een ISK. Zij leren heldere en realistische verwachtingen te krijgen van deze doelgroep. De typische kenmerken van een ISK leerling weten zij te benoemen en ze leren welke visie en verantwoordelijkheden er bij een ISK school komen kijken. 


Intervisie

Onderwijspioniers leren vooral in de praktijk en van hun collega's. Precies daarom houden wij tweemaandelijks intervisiesessies. Deze sessies worden gehouden met dezelfde onderwijspioniers waarmee de bootcamp is gevolgd. Zo ontstaat er een veilige omgeving waarin de pioniers zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Intervisiesessies

De intervisiesessies vinden tweemaandelijks plaats. 

Lesbezoeken

Tijdens één of meerdere lessen krijgen de pioniers onze onderwijscoach Roland Strijder op bezoek. Hij voorziet de pioniers van feedback. Door de real-life setting wordt er een andere leerervaring gecreëerd en worden de pedagogische- en didactische vaardigheden extra gestimuleert. 

 

Data

De bezoeken worden in overleg met jou en de onderwijspionier gepland. 

Focustracks

Elke twee maanden kiezen de onderwijspioniers zelf een nieuwe focustrack die ze gaan volgen. De focustracks bestaan uit twee trainingen waarin een specifiek onderwerp of thema aan bod komt. De meeste focustracks zijn een verdieping op de thema’s die in de bootcamp zijn behandeld. 

Bekijk de actuele data

Trainingen

Iedere focustrack bestaat uit twee opeenvolgende trainingen (vaak met maximaal 1 maand ertussen). 

Verdieping in pedagogiek

Verdieping in pedagogiek

Door deze training weten de pioniers een optimale ontwikkeling van de leerling te behalen, mede door het creëren van een positief en veilig leerklimaat. Ze leren meer coachend les te geven en een relatie, binnen de kaders, op te bouwen met de leerlingen. Orde en aandacht in de klas komen ook aan bod.  


Verdieping in didactiek

Verdieping in didactiek

De focus ligt op activerende en differentiërende werkvormen en klassenmanagement. De rol van digitale leermiddelen en opbrengstgericht onderwijs komen ook aan bod. Na deze trainingen is de pionier een effectieve en eigentijdse docent voor elke leerling. 


Ontspannen & productief voor de klas

Ontspannen & productief voor de klas

Prioriteiten stellen, meer focus aanbrengen en een hogere productiviteit is wat de pioniers kunnen na deze trainingen. Ze kunnen verwachtingen managen en duidelijk grenzen stellen. 


Creativiteit & verandering

Creativiteit & verandering

Creativiteit en innovatie voor de klas staan centraal. De pioniers kunnen verandering en weerstand omzetten in enthousiasme na deze trainingen. 


Contact maken in de klas

Contact maken in de klas

Contact maken en houden in de klas is niet altijd gemakkelijk, zeker als het spannend wordt. Door een bokstraining en afstemming in communicatie zijn de pioniers in staat om hiermee om te gaan. Ze leren behoeftes uitspreken en hun kwetsbaarheid te tonen.  


Traumaverwerking & emotie-regulatie (ISK)

Traumaverwerking & emotie-regulatie (ISK)

Deze focustrack is alleen voor onderwijspioniers binnen het ISK. De focus ligt hierin op vluchtelingenproblematiek. Na deze trainingen weten de pioniers traumatisch gedrag te herkennen en hier als docent constructief mee om te gaan. 


arbeidsbemiddelaar

Iets voor jou?

Wil jij graag een onderwijspionier voor de klas, als PAL of op een andere plek binnen jouw school? Of wil je meer weten over ons onderwijstrainingsprogramma? Laat je gevens achter en wij nemen contact met jou op. 

Neem contact met mij op!