Onderwijspioniers trainen in onze Gym

In het onderwijstrainingsprogramma krijgen de pioniers alle handvatten om effectief aan de slag te gaan binnen het onderwijs. Ze volgen een gepersonaliseerd trainingsprogramma waarmee de basis gelegd wordt voor een effectief en professioneel docentschap waar jouw school de vruchten van plukt. De pioniers leren o.a. met rust en zelfvertrouwen in het onderwijs te werken. 

De persoonlijke ontwikkeling van de pionier staat centraal met focus op persoonlijk leiderschap en hun rol als startend docent en onderwijsprofessional. Thema's als verwachtingsmanagement, samenwerken en pedagogische- en didactische vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Zij leren gedurende het schooljaar ook van elkaar door veel gezamenlijke momenten. 

Het onderwijstrainingsprogramma bestaat uit een voor de start bootcamp en een aantal lesbezoeken, trainingen en intervisies in de periode dat de pionier aan het werk is. Hieronder kun je daar meer over lezen en je kunt ook altijd contact opnemen met Jelke van Rosevelt als je er nog meer over wil weten.

Onderwijstrainingsprogramma
  • Bootcamp
  • Lesbezoeken
  • Trainingsprogramma
  • Intervisie

Bootcamp

In 2 intensieve dagen worden de onderwijspioniers startklaar gemaakt voor hun functie op jouw school. Tijdens de trainingen leggen ze de basis voor hun persoonlijke, professionele, pedagogische en didactische ontwikkeling voor de rest van het schooljaar. Ontwikkelingen en trends binnen het voortgezet onderwijs worden behandeld, ze leren hoe ze een positief en veilig leerklimaat kunnen creëren en hoe ze lesstof op een interactieve- en activerende manier kunnen overbrengen. Ook worden ze bewust gemaakt van hun rol in de school, welke persoonlijke krachten ze hiervoor kunnen inzetten en hoe ze op de juiste manier verwachtingen kunnen managen!


Wil je zien wanneer de bootcamps plaatsvinden? Klik dan op de button hieronder!

Bekijk de actuele data

Trainingen

De bootcamp is op twee dagen in dezelfde week en bestaat uit de volgende trainingen:

Dag 1: Inleiding in het voortgezet onderwijs

Inleiding in het voortgezet onderwijs

Tijdens de eerste ochtend van de bootcamp maken de pioniers kennis met het voortgezet onderwijs en de doelgroep. Ze weten na deze ochtend hoe ze om moeten gaan met pubergedrag en groepsdynamiek. Ook weten ze haarfijn welke actualiteiten er op dit moment spelen.


Dag1: De startende onderwijsprofessional

De startende onderwijsprofessional

Na deze middagtraining zijn de pioniers zich bewust van hun persoonlijke krachten en leerdoelen en hun positie binnen de school. Verschillende methodieken als kernkwadranten, verwachtingsmanagement en het opzetten van experimenten komen aan bod.


Dag 2: Je eerste maand voor de klas

Je eerste maand voor de klas

De tweede dag van de bootcamp staat volledig in het teken van hun eerste maand voor de klas. 
's Ochtends ligt de focus op de pedagogische kant van het docentschap: Ze gaan oefenen hoe ze een veilig leerklimaat in de klas creëren, hoe ze relaties opbouwen met leerlingen en hoe ze leiding kunnen geven als docent.
's Middags ligt de focus op de didactische kant van het docentschap: Ze leren over de 5 rollen die de docent heeft en oefenen met hoe ze hun lesstof op zo'n manier kunnen overbrengen dat het aansluit bij de behoefte van de leerlingen.


Lesbezoeken

In de periode dat onderwijspioniers aan de slag zijn komt onze onderwijscoach twee keer langs voor een lesbezoek. De onderwijscoach bespreekt samen met de pionier een les voor, observeert de pionier tijdens de les en geeft na afloop feedback. Doordat deze feedback in real-life setting gegeven wordt krijgt de pionier een andere leerervaring dan in de trainingen en intervisie, wat hun ontwikkeling in hun pedagogische- en didactische vaardigheden extra stimuleert.

Data

De bezoeken worden in overleg met jou en de onderwijspionier gepland. 

Trainingsprogramma

Elke twee maanden start een nieuwe groep onderwijspioniers met het trainingsprogramma. Het doel van dit trainingsprogramma is dat deze pioniers rust en zelfvertrouwen gaan ervaren in hun rol als startend docent voor de klas. De trainingen zijn een verdieping op de pedagogische- en didactische thema's die tijdens de bootcamp zijn geïntroduceerd. 

Bekijk de actuele data

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat uit 3 inhoudelijke trainingen.

Training 1 & 3: Thema's rondom pedagogiek

Thema's rondom pedagogiek

Na deze trainingen weten de pioniers een positief en veilig leerklimaat te creëren waardoor een optimale ontwikkeling van leerlingen behaald wordt. Ze zijn in staat om coachend les te geven en een relatie met de leerling op te bouwen binnen de kaders. Bovendien weten ze structuur aan te brengen en zo orde en aandacht vast te houden. 


Training 2: Thema's rondom didactiek

Thema's rondom didactiek

Ze leren activerende en differentiërende werkvormen en klassenmanagement. Alle ingrediënten om een effectieve en eigentijdse docent te zijn voor elke leerling. 


Intervisie

Intervisie is een zeer effectieve manier voor pioniers om zich samen met hun mede-onderwijspioniers te ontwikkelen als professional. Onder begeleiding van ervaren intervisiebegeleiders van Studelta bespreken ze actuele cassussen en leren ze van elkaar. De intervisieavonden worden gehouden met dezelfde groep onderwijspioniers waarmee ze de bootcamp hebben gevolgd, dit zorgt voor een veilige omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen!

Intervisieavonden

Er worden elke maand intervisieavonden georganiseerd, zie voor de data het overzicht van de trainingsprogramma's.

arbeidsbemiddelaar

Iets voor jou?

Wil jij graag een onderwijspionier voor de klas, als PAL of op een andere plek binnen jouw school? Of wil je meer weten over ons onderwijstrainingsprogramma? Laat je gevens achter en wij nemen contact met jou op. 

Neem contact met mij op!