Studelta werkt aan eigentijds en effectief onderwijs

Veel onderwijsinstellingen worden uitgedaagd door de snel veranderende maatschappij. Ze zoeken aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen en willen de kansen benutten die digitalisering biedt. Tegelijkertijd moet het onderwijs zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden terwijl recht wordt gedaan aan verschillen tussen de leerlingen.

Onze pioniers ondersteunen middelbare scholen met deze grote uitdagingen door middel van hun vernieuwende enthousiasmerende blik. Zij bezitten een groot ontwikkelingsvermogen, brengen recente kennis vanuit hun opleiding mee en staan nog dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Door middel van de inzet van jonge, hoogopgeleide pioniers willen wij bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort; zij zijn immers de docenten van de toekomst!

Meer weten over onze visie de toekomst op het onderwijs? Lees onze blog eens!

Neem contact met mij op

zichtbare bijdrage 1

De kernwaarden van Studelta


Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Studelta onderwijs begeleidt HBO’ers en WO’ers naar een passende baan in het (voortgezet) onderwijs. Onze pioniers zijn inzetbaar in docentfuncties of ondersteunende functies. We zijn overtuigd dat het succes van jonge, hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt grotendeels wordt bepaald door hun persoonlijkheid. Daarom selecteren we hen voor het onderwijs op hun betrokkenheid bij jongeren, persoonlijk leiderschap, stabiele persoonlijkheid, pedagogische aanleg, didactisch inzicht, creativiteit en de wil om zich verder te ontwikkelen.

Onze pioniers kunnen jou ondersteunen op het gebied van eindexamen- en rekentrainingen, digitalisering, HR of leerlingbegeleiding. Daarnaast verzorgen wij ook de organisatie van examentrainingen, lente- en zomerscholen. Je haalt als onderwijsinstelling een ambitieuze, hoogopgeleide kracht in huis die echt van praktische en toegevoegde waarde is en ondertussen meedenkt om jouw onderwijs te verbeteren. Door de diversiteit van de studieachtergronden zijn de vakgebieden uiteenlopend van Nederlands tot scheikunde en maatschappijleer. Al onze pioniers kiezen bewust voor een (bij-)baan in het onderwijs. Zij willen graag kennis maken met het onderwijs en mogelijk hun bevoegdheid halen.

Benieuwd naar het ontwikkelprogramma voor pioniers? Bekijk het traineeship hier.

Op touch devices kunt u hier naar links en naar rechts swipen
Prev

Uitgelicht:

Docent Duits

Als docent Duits brengt onze pionier naast kennis ook het enthousiasme voor het vak Duits over aan de leerlingen binnen uw school. Binnen het kader van het leerplan stelt de pionier de les- en oefenstof samen en draagt hij/zij zorg voor een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving.

Uitgelicht:

Onderwijsassistent leerplein

Als onderwijsassistent ondersteunt een Studelta pionier de docent tijdens de leerpleinuren. Van extra uitleg en coaching tot controle voor weektaken en andere praktische zaken worden opgepakt. Uiteraard evalueert de pionier het leerplein samen met docenten richting het management.

Uitgelicht:

HR assistent van de directie

In de functie van HR assistent ondersteunt de Studelta pionier jou als directie op het gebied van uiteenlopende zaken. Denk aan aktes van benoemingen, bijwerken personeels- en revitaliseringsdossiers, het uitzetten van medewerkersonderzoeken en begeleiding van 360 graden feedback. Uiteraard ondersteunt de pionier hands-on en op digitale vaardigheden.

Next

Reeds uitgevoerde projecten

 • (Tijdelijke) docentfuncties
 • Data-analyst Magister
 • Ondersteuning van docent of sectie
 • Eindexamentrainingen
 • Reken- en taaltrainingen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Ontwikkelen (digitaal) lesmateriaal
 • Trainingen mediawijsheid
 • Ondersteuning leerlingenzorg
 • Inrichting ICT systeem en/of website
 • Onderzoek naar leerling- en/of oudertevredenheid
 • Procesbegeleider digitalisering
Keizer Karel College

“De mensen die jullie voordragen en bij ons worden ingezet hebben een toegevoegde waarde door met een frisse blik te kijken en ze zijn aanvullend op de kwaliteiten van de bevoegde docent.”

Elisabeth Pels Rijcken, Bestuurder Keizer Karel College

“Als middelbare school heb je de inzet van een orthopedagoog hard nodig. Door het passend onderwijs zal er nieuwe expertise in het team moeten komen. Ik zie het als een voordeel om niet direct een orthopedagoog in dienst te hoeven nemen, maar via Studelta iemand bij ons team te betrekken en zo te kunnen kijken of dit bevalt. Bovendien wordt de pionier vanuit Studelta intensief begeleid. De kruisbestuiving die bij ons plaats vond tussen de Studelta pionier en de docenten werkte heel positief en stimulerend.”

Raymond Weijgertse, Directeur Bernard Nieuwentijt College

Bernard Nieuwentijt College
Panta Rhei

“In vergelijking met andere externe organisaties zijn jullie in het algemeen flexibel en leveren echt werk op maat. Andere externen werken met vaste methodieken en willen hier niet van afwijken. Studelta maakt in overleg met de school een passend programma en gaat in op alle vragen van leerlingen.”

Jochem Peppelenbos, teamleider onderwijs bij SG Panta Rhei

“In de aanloop naar het vmbo examen hebben wij voor het eerst met Studelta gewerkt. De samenwerking verliep erg prettig, want Studelta is erg klantgericht: ze bieden snel actie op de hulpvragen en er is uitgebreid overleg over de wensen.Uiteindelijk werkt één van hun pioniers nu bij ons op school. Voor ons is de samenwerking met Studelta dus een erg vruchtbare, waarbij wij de toegevoegde waarde van hun examentraining in de aanloop naar de examens wel degelijk inzien. Deze prettige samenwerking zetten wij in komende jaren voort.”

Peter Wubben , Lentiz vmbo Maasland

Panta Rhei

Ik kom graag met jou in contact!

Dominique Warmerdam

Doelgericht

dominique@studelta.nl
06 81 82 72 73

LinkedIn Twitter

dominique.png