Transities in de langdurige zorg

Zorgorganisaties moeten in korte tijd een ongekende verandering doorvoeren. Zo zien we verschuiving van financiële middelen, verantwoordelijkheden en een groeiende burgerparticipatie. Hierdoor worden processen en diensten anders ingericht en zullen vooral medewerkers anders aan de slag moeten. Om een succesvolle verandering teweeg te brengen om deze transitie tot een succes te maken, hebben organisaties een vernieuwde kijk nodig die leidt tot een toekomstbestendige vertaling naar beleid. Onze pioniers zijn de professionals van de toekomst; zij zijn als geen ander in staat om te werken met nieuwe systemen en eigentijdse uitdagingen. Zij helpen organisaties daadwerkelijk verder met hun innovatieve en nieuwsgierige blik terwijl zij praktisch werk verrichten om de transitie te ondersteunen.

Meer weten over onze visie op langdurige zorg? Lees onze blog eens!

Neem contact met mij op

verhalen_delen.jpg

De kernwaarden van Studelta

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De kracht van onze pioniers is dat zij op een praktische en energieke wijze kunnen helpen bij het maken van de omslag naar de nieuwe manier van werken. Zij komen niet adviseren, maar realiseren. Zij brengen actuele kennis vanuit hun studie mee en hebben een onbevangen blik op jouw zorgorganisatie die enthousiasmerend werkt. Wij gaan samen met jou de uitdaging aan, om te bepalen welke rol en verantwoordelijkheid de pioniers kunnen nemen in een kort project of een langere opdracht binnen jouw organisatie. Zo kunnen zij jou goed van dienst zijn met:

 • Verzamelen informatie (Intern en extern)
 • Ondersteunen beleid (vertalen oude naar nieuwe manier)
 • Uitvoeren processen (implementatie en praktische werkzaamheden)

In de actuele transitie van de AWBZ naar de WMO voeren we soortgelijke projecten bij langdurige zorgorganisaties. Zodoende hebben wij kennis van beide kanten en zoeken wij regelmatig de verbinding tussen deze partijen.

Onze pioniers krijgen een intensieve begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling en uitvoering van de projecten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om deze pioniers op te leiden in het Nationaal Zorg Traineeship of één van onze andere programma’s.

Op touch devices kunt u hier naar links en naar rechts swipen
Prev

Uitgelicht:

Onderzoeker zorgexperimenten

Onze pioniers gaan voor jou als projectcoördinator in de zorg aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak. Na het opleveren van het plan van aanpak kunnen zij direct aan de slag met het uitvoeren van interviews onder professionals binnen verschillende zorgexperimenten. Om jou te helpen met het realiseren van de langdurige zorg van de toekomst.

Uitgelicht:

Beoordeling personeelsdossier

Jouw personeelsdossiers moeten beoordeeld omdat een extra controle moet worden uitgevoerd over de opzegtermijnen. Dit alles moet in een korte periode gebeuren en je zoekt ondersteuning bij Studelta. Een Studelta pionier zal de arbeidsovereenkomsten grondig op de inhoud gaan controleren.

Next

Reeds uitgevoerde projecten

 • Advies zorgbemiddelingsproces
 • Beheer LMS
 • Ontwikkeling ICT systemen
 • Contact leggen met opdrachtgevers
 • Inventarisatie vastgoed
 • Juridische kaders personeelsdossiers
 • Uitvoering planning zorgpaden
 • Onderzoek zorgexperimenten
 • Inventarisatie faciliteiten gebruik
 • Projectleiding bij transitie WMO
 • Accountmanagement uitbreiding dienstverlening
 • Trainingen e-HRM systeem bij landelijke organisatieverandering
Ipse De Bruggen

“Dankzij Studelta hebben wij jonge en enthousiaste pioniers binnengehaald waardoor er een frisse wind en nieuwe blikken aan ons team toegevoegd zijn! Door de training en coaching vanuit ons en Studelta hebben de pioniers zich in hun traineeship ontwikkeld tot young professionals met een stevige basis.”

Jorrit Wigchert, Ipse de Bruggen

“Een jong iemand zorgt voor de acceptatie van verandering. Mijn team deed dingen al geruime tijd op dezelfde manier. Doordat deze jonge pionier dingen op een andere manier doet, krijgen zij ook weer zin en vertrouwen om dingen anders aan te pakken. Jong bloed is tevens goed voor de balans, waardoor de gesprekken op de werkvloer een andere dimensie krijgen.”

Rulande Veenstra, Alliade

Alliade

Ik kom graag met jou in contact!

Janneke Oldenbroek

Vrijmoedig

janneke@studelta.nl
06 30 64 21 55

Twitter

janneke.jpg