Transities bij gemeenten

Iedere gemeente heeft te maken met een groot aantal veranderingen. Zo krijgen de decentralisaties hun uitwerking in de praktijk, ontwikkelt de digitalisering zich gestaag verder en wordt de gemeente steeds meer een sparringpartner van burgers en organisaties. Er vindt een verschuiving plaats van financiële middelen en verantwoordelijkheden en er is sprake van een groeiende burgerparticipatie. Processen en diensten worden dus anders ingericht wat een aanpassing van de medewerkers vraagt. Het beleid wordt niet meer achter jouw bureau vormgegeven, maar je gaat op zoek naar co-creatie. Juist dan komen die veranderingen tot stand.

Bovenstaande werkelijkheid en toekomstbestendige uitwerking bereik je met een innovatieve en nieuwsgierige blik. Precies wat jonge, hoogopgeleiden bezitten en zij zijn als geen ander in staat om te werken met nieuwe systemen en eigentijdse uitdagingen.

Meer weten over onze visie op de toekomstbestendigheid van gemeenten? Lees onze blog eens!

Neem contact met mij op

slechte_kantoorgrap.jpg

gemeenten2.png

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De kracht van onze pioniers is dat zij op een praktische en energieke wijze kunnen helpen bij het maken van de omslag naar de gemeente van de toekomst. Zij komen niet alleen adviseren, maar ook realiseren. Zij brengen actuele kennis vanuit hun studie mee en hebben een onbevangen blik op jouw gemeente die enthousiasmerend werkt. Zij durven naar buiten te treden en zichzelf te presenteren. Wij gaan samen met jou de uitdaging aan, om te bepalen welke rol en verantwoordelijkheid de pioniers kunnen nemen in een kort project of een langere opdracht.

Zo kunnen zij je goed van dienst zijn met het:

 • Ondersteunen van een afdeling
  Een pionier die werk uit handen neemt en informatie ordent, zodat jouw afdeling zich kan richten op haar kerntaken
 • Uitvoeren van een afgebakend project
  Een pionier die een project van begin tot eind oppakt en beleid en praktijk met elkaar weet te verbinden.
 • Zelfstandig vormgeven van een project
  Een pionier die op een frisse manier naar (uw) processen kijkt en zelfstandig een project opzet

In de actuele transitie van de AWBZ naar de WMO voeren we soortgelijke projecten bij langdurige zorg organisaties. Zodoende hebben wij kennis van beide kanten en zoeken wij regelmatig de verbinding tussen deze partijen.

Benieuwd naar het trainingsprogramma voor pioniers? Bekijk programma hier.

Op touch devices kunt u hier naar links en naar rechts swipen
Prev

Uitgelicht:

Projectondersteuner transitie AWBZ-WMO

Onze pionier gaat bij jou als middelgrote gemeente als projectondersteuner bij de transitie van de AWBZ naar de WMO aan de slag. Hij zorgt voor een praktische projectondersteuning en zorgt ervoor dat de senior beleidsadviseur zich kan blijven richten op de hoofdlijnen. Zodoende bereidt jouw gemeente zich terdege voor op de transitie.

Uitgelicht:

Beleidschrijver

De beleidsmedewerkers binnen jouw gemeente hebben te weinig capaciteit om al het benodigde schrijfwerk te kunnen verrichten, in het bijzonder zoek je versterking op het gebied van WMO-verordening. Je schakelt Studelta in en wij selecteren een pionier die graag zijn/haar beleidsmatige ambities verwezenlijkt door in de praktijk beleidsvragen uit te werken.

Uitgelicht:

Interviews ‘Huis aan huis aan het werk’

Binnen jouw gemeente voert onze pionier een grootschalige doelgroepanalyse uit van langdurige werklozen. Om inzicht te krijgen in een projectonderdeel dienen in korte tijd hoogwaardige en effectieve interviews met de doelgroep te worden afgenomen. Studelta pioniers nemen deze interviews in 2,5 week tijd af zodat jij je kan blijven focussen op de voortgang van de reguliere werkprocessen.

Next

Reeds uitgevoerde projecten

 • Online platform voor zorginnovatie
 • Schrijven beleidsstukken
 • Analyse gegevens jeugdzorg
 • Interviews bij project ‘Huis aan huis aan het werk’
 • Beleidsondersteuning bij transitie WMO/AWBZ
Gemeente Den Haag

“De pioniers hebben alles snel opgepakt en zijn met lef en gezond verstand op onze moeilijkste doelgroep afgegaan”

Gemeente Den Haag

“We worden echt geholpen door de frisse blik en de nieuwe energie. Ze schroomt niet om verschillende afdelingen of mensen te benaderen en bij haar staat het verloop van het project voorop. Zo gebeurt er veel en blijft er niets op de plank liggen”

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar

Ik kom graag met jou in contact!

Wendel Bergmans

Doortastend

wendel@studelta.nl
06 41 688 483

LinkedIn Twitter

wendel_overzicht.jpg