Focustracks

De Focustracks zijn een verdieping op het Basisprogramma. De pioniers kiezen op basis van hun eigen behoefte twee verschillende tracks. Daar werken zij in groepstrainingen met maximaal 12 andere pioniers. De Focustracks kenmerken zich door de hogere intensiteit op de trainingsdagen en meer en uitgebreidere opdrachten. Tussendoor is er ruimte voor individuele coaching, maar dat is op basis van de eigen behoefte van iedere pionier. De ontwikkeling van de pioniers krijgt door deze trainingen een flinke boost!
kwetsbaarheid & zelfcompassie

Kwetsbaarheid & zelfcompassie
Ieder mens heeft uitdagingen. Ieder mens heeft gedrag dat voor hem of haar werkt, en gedrag dat in de weg kan zitten. Deze Focustrack leert pioniers om eerlijk naar zichzelf te kijken, te onderzoeken waar dit gedrag haar oorsprong vindt en om te gaan met wat hen uitdaagt. Wanneer zij zich kunnen verhouden tot hun uitdagingen, is de volgende stap hierover te communiceren met hun omgeving. Eerlijk durven zijn over wat je nodig hebt, leuk of lastig vindt, en daardoor kunnen werken vanuit heelheid en verbinding.

Dynamiek & samenwerken

Dynamiek & samenwerken
Doel van deze Focustrack is om pioniers meer inzicht te geven in groeps- en organisatiedynamiek: hoe werkt hun werkomgeving, en hoe gaan zij hiermee om? Bovendien krijgen ze meer inzicht in patronen die ze zelf hebben in groepsdynamiek: welke rol nemen ze aan in een groep? Waar liggen hun talenten in een samenwerking, en waar hun uitdaging? Ze leren om effectiever (samen) te werken door trouw te zijn aan hun eigen kwaliteiten en af te stemmen op hun werkomgeving.

Ontspannen op je werk

Ontspannen op je werk
Voor veel jonge mensen is vanuit ontspanning werken best lastig. Ze willen zich bewijzen aan hun werkomgeving, snel resultaat zien, en zijn ambitieus. In deze track leren pioniers hoe mindfulness-technieken, prioriteiten kunnen stellen en keuzes durven maken kunnen helpen. Er is in de track aandacht voor waar deze bewijsdrang of waar perfectionisme vandaan komt. Daarnaast zoeken pioniers uit hoe ze over een langere termijn met energie kunnen werken, zonder zichzelf op te blazen.