De planningsstructuur verbeteren van deze polikliniek

Kun je ‘m nog herinneren, onze blog over een pionier op de polikliniek? Een tijd geleden vertelden we over een bijzondere opdracht om de planningsstructuur van de polikliniek van de afdeling Cardiologie in het Alrijne Ziekenhuis op orde te brengen. We zijn een paar maanden verder en dit project is onder leiding van Piet Groen nu afgerond door (inmiddels oud-)pionier Martijn van Dorp. Lees hier vooral nog even terug wat het project precies inhield. Hoe hij zijn werkavontuur in het Alrijne Ziekenhuis als pionier op de polikliniek heeft beleefd, vertelt hij nu graag!

>> Ik wil graag de 10 tips downloaden.

De opdracht

“Ik kreeg een half jaar de tijd voor deze opdracht. De eerste paar maanden heb ik met name geobserveerd en gekeken waar het misging in de planningsstructuur. Ik ging op zoek naar de bottlenecks in de planning, die heb ik in kaart gebracht. Toen heb ik een plan van aanpak gemaakt om verbeteringen door te voeren.

In die planning werd rekening gehouden met drie groepen werknemers: cardiologen, hartfunctielaboranten en doktersassistenten. De roosters van deze mensen hangen met elkaar samen. Wat mij opviel, was dat er weinig communicatie plaatsvond tussen die groepen. De grootste winst die er voor mij te behalen viel, was dus het samenbrengen van deze groepen!”

Bruggen bouwen

“Ik heb als pionier bruggen gebouwd. Niet zo zeer als het gaat om de inhoud, want de zorginhoudelijke kant lag niet bij mij, maar op het gebied van samenwerking. Ik heb verschillende werknemers laten inzien dat samenwerken ontzettend belangrijk is. Daar zat natuurlijk ook dat technische aspect in. Door middel van analyses kon ik in kaart brengen welke momenten roostertechnisch gezien heel belangrijk waren. Als de meeste operaties op maandagochtend plaatsvinden, dan is het niet handig als de doktersassistent dan vrij is.

Toen ik aan deze opdracht startte, kwam ik net uit de schoolbanken. In het begin wilde ik de opdracht enkel en alleen wetenschappelijk onderbouwd gaan aanpakken, met cijfers en data. Ik dacht: ik laat m’n analyse er op los en dan is die planningsstructuur verbeterd. Maar ik merkte al heel gauw dat er meer speelde dan alleen dat. Zo’n planning is eigenlijk heel complex. Er kwam een sociaal aspect bij kijken, want uiteindelijk ging het natuurlijk over werknemers die hun eigen wensen en behoeften hebben. Oftewel, mensen en niet alleen cijfers. Ook spelen er in een ziekenhuis allerlei politieke belangen die je als starter niet meteen door hebt. Ik heb enorm veel kunnen leren van RVE Manager Piet Groen, die me die context heel goed kon geven. Zo hield ik me niet alleen bezig met geluiden van de werkvloer, maar ook met signalen uit het bestuur. Heel interessant!”

>> Ik wil weten welke andere mogelijkheden er in ziekenhuizen zijn

Pionieren?

“Ik kwam met een frisse, onbevooroordeelde blik het ziekenhuis binnenwandelen. Als buitenstaander zonder veel werkervaring stond ik er heel open in. Ik kon bestaande processen dus op een andere manier waarnemen, analyseren en uiteindelijk verbeteren. Inmiddels heb ik een vast contract gekregen in het ziekenhuis en werk ik 2 dagen per week bij Cardiologie en 2,5 bij de afdeling Kwaliteit & Innovatie. Hoewel mijn tijd bij Studelta erop zit, ben ik dus nog niet uitgepionierd in het Alrijne!"

Ziekenhuis

Download 10 tips voor de begeleiding van starters

Wil jij graag met starters samenwerken, maar lukt het niet altijd om ze te vinden of behouden? Wij geven jou op één pagina 10 tips waardoor je hen op de juiste wijze aan jouw organisatie kunt verbinden. Benieuwd, download hem gratis.