Van pionier tot professional: de Gym van Studelta

Geluk is een thema dat steeds vaker zijn intrede doet op de werkvloer. En terecht, want om effectief te kunnen werken en optimale prestaties te leveren, moet een werknemer goed in z’n vel zitten. Dat betekent dat-ie over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om kritisch te kunnen én durven zijn. Begint er een pionier van Studelta in jouw organisatie? Dan volgt hij gelijktijdig in onze Gym een ontwikkelingsprogramma. Hier heeft niet alleen de pionier baat bij, maar jij ook. Een gelukkige professional is namelijk een waardevolle professional.

Van starter tot professional


Een starter plaatsen in een organisatie en daarna je handen er vanaf trekken, dáár gelooft Studelta niet in. Want de transformatie van starter tot effectieve professional, die kost tijd en aandacht. Een tijdsinvestering die de moeite waard is, omdat op die manier de basis kan worden gelegd voor een succesvolle loopbaan, effectief leiderschap én werkgeluk. Studelta reikt daarom concrete handvatten aan in de vorm van passende training en coaching. Bij Studelta zijn dus zowel de pionier als de betrokken organisatie in goede handen.

Pionieren in de Gym


Aan de hand van theoretische kaders volgt de pionier 6 maanden lang het Basisprogramma die bestaat uit 6 dagbijeenkomsten in de Gym. De pioniers gaan aan de slag met de thema’s zelfbewustzijn & persoonlijk leiderschap, omgevingsbewustzijn en ‘habits’. Na het Basisprogramma volgen de pioniers twee Verdiepende Traingen voor nog meer diepgang. Ook vinden er maandelijks 1 op 1 coachingsgesprekken plaats met de trainer en volgt de pionier vaardigheidstrainingen of kennistrainingen. Waar de pionier zich nog meer in wil ontwikkelen? Dat bepaalt hij zelf, afhankelijk van de leerbehoefte. Tijdens de Pioniers- en Inspiratiedagen die elk kwartaal plaatsvinden, gaan de pioniers met elkaar in gesprek over gerichte thema’s zoals autonomie, leidinggeven en plezier. Na afloop van het ontwikkelingsprogramma geven pioniers aan dat ze zichzelf een stuk beter hebben leren kennen.

Pionieren buiten de Gym


Het resultaat? Dat is een zelfbewuste en zelfreflectieve pionier die weet waar zijn kracht ligt en hoe hij effectief communiceert met collega’s. De pionier signaleert knelpunten en komt snel tot de kern van een probleem. Bovendien kan hij makkelijker feedback geven en ontvangen. En dat komt de kwaliteit van zijn werk ten goede. Het fundament voor een assertieve én gelukkige werknemer die aan de slag kan gaan in verschillende organisatieculturen is gelegd!

Gym

De Gym

Wil je meer weten over onze Gym en de verschillende trainingen die er gegeven worden? Neem dan contact op met Nina of Frank of klik op de knop hieronder voor meer informatie over de Gym.