Ons onderwijstrainingprogramma

De eerste vijf jaren van de beroepspraktijk van leraren zijn zowel kwetsbaar als vormend, zo stelt de VO-raad in hun handboek over begeleiding van startende leraren. Kwetsbaar omdat de kans op uitval nog steeds vrij hoog is, en vormend omdat er wel of niet een stevige basis gelegd wordt voor professionele ontwikkeling en verdieping. Bij Studelta zijn we ons er goed van bewust dat goede begeleiding tijdens de eerste stappen van het docentschap cruciaal is.

Theorie versus praktijk
Echter is de overgang van opleiding naar praktijk vaak groot. Je leer het vak immers pas écht door het uit te voeren. Bovendien biedt het onderwijs vele uitdagingen: naast didacticus ben je tegelijkertijd pedagoog, analyticus, coach en presentator. Deze ‘5 rollen van de docent’ zijn dan ook de rode draad in ons Onderwijstrainingsprogramma. Een programma dat onze onderwijspioniers in groepsverband volgen wanneer zij hun eerste praktijkervaring opdoen.

Verdieping
Onze onderwijspioniers volgen tijdens het programma verschillende trainingen en worden intensief gecoacht. Het programma is in hoofdlijnen gebaseerd op drie speerpunten: pedagogiek, didactiek en persoonlijke ontwikkeling. We bieden verschillende modules aan, die verzorgd worden door een expert/trainer met jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Voorbeelden van workshops zijn o.a. 'Verdieping in de Didactiek’, ‘Verdieping in de Pedagogiek’ en ‘Ontspannen voor de Klas’.

Ontwikkeling
Het mag duidelijk zijn dat wij ontwikkeling - en daarbij begeleiding - hoog in het vaandel hebben staan. We begeleiden de startende docent niet alleen op het gebied van kennis, maar we organiseren ook intervisiemomenten. Het delen van ervaringen, onzekerheden, succesverhalen en werkgeluk leidt bij deze onderwijspioniers tot nieuwe inzichten. Zo zijn ze geïnspireerd en gemotiveerd om de volgende dag weer fris en energiek voor de klas te staan!

Begeleiding en ondersteuning bieden we om het plezier en de succeservaringen van startende leraren te vergroten. Daar werken we het hele schooljaar hard aan! Meer informatie over ons ontwikkelprogramma of onze pioniers binnen het onderwijs? Neem vooral contact met ons op!

Contact
Meer informatie over ons ontwikkelprogramma of onze pioniers binnen het onderwijs? Neem vooral contact met ons op!