Mijn ‘crossover journey': de brug tussen de creatieve industrie en zorginnovatie

Drie maanden geleden had ik mijn eerste kennismaking met de crossover tussen de creatieve industrie en de zorg. Geen patient journey of customer journey, maar mijn hoogstpersoonlijke ‘crossover journey’ heeft mij een nieuwe blik gegeven op de toekomst van de zorg. En ik wil deze blik graag met jullie delen.

Laten we bij het begin beginnen. Bij het behalen van mijn masterdiploma in beleidsmanagement van de gezondheidszorg werden er allerlei onderwerpen behandeld: veranderende behoeftes van patiënten, personeelstekorten en stijgende kosten. We deden onderzoek, schreven papers en gaven presentaties. Oplossingen bleven abstract en waren voornamelijk op dezelfde theorieën gebaseerd. De stem van de patiënt en de praktijk kwamen nauwelijks naar voren.

Ingrediënten van innovatie
Voor organisaties waarbij het primaire proces tijdrovend en intensief is, is het in praktijk vaak een grote opgave om met de snel veranderende tijden mee te bewegen. Innoveren vraagt om een ander perspectief, samenwerking en snelheid. Ingrediënten die ik in mijn studie in ieder geval weinig heb meegekregen, maar die de creatieve industrie in het ontwerpdenken (‘design thinking’) al geruime tijd toepast.

Althans, dat leerde ik toen U CREATE & Studelta mij begin november vroegen om een marktonderzoek uit te voeren voor een traineeship dat ontwerpers integraal onderdeel zal laten uitmaken van innovatietrajecten in de zorg. Omdat ik naast mijn studie in de gezondheidszorg altijd actief ben geweest met theater, kunst en cultuur dacht ik op deze crossover van creatieve industrie & zorg mijn steentje wel bij te kunnen dragen. Nog onwetende dat ‘design thinking’ veel meer inhoudt dan ‘creatief bezig zijn.’

De kracht van ontwerpdenken
Tijdens de vele gesprekken die ik heb gevoerd met innovatiemanagers en ontwerpers, heb ik geleerd wat de kracht van ontwerpdenken is. ‘Design thinking’ is een methode waarin alle stakeholders, inclusief patiënten, worden meegenomen in de zoektocht naar oplossingen. Om zo, door experimenteren, bijschaven en omgooien, continu de relevantie te waarborgen. In een tijd waarin patiënten als gelijkwaardige gesprekspartners worden gezien en de regie steeds meer bij de patiënt gaat liggen is dit van ongekend belang.

De crossover is echter niet zomaar gemaakt. Zorginnovatie is complex: de hoge kwaliteitsstandaarden, uitgebreide regelgeving, de omvang van de zorgsector maar ook de vanzelfsprekende goede bescherming van de veiligheid van de patiënt maken dat innovatie hier extra aandacht, kennis en zorgvuldigheid vragen. Daarom willen U CREATE & Studelta een nieuwe discipline introduceren, die van Future Health Designer.

De baan van de toekomst
Door te verbinden en te verbazen, te ontregelen en te regelen zullen Future Health Designers in staat worden gesteld om bij te dragen aan innovatie in cure, care en preventie. Met inlevingsvermogen, nieuwe technologische mogelijkheden en expertise in ‘design-thinking’ zijn zij in staat in relatief korte tijdspannes tot relevante, vernieuwende en vooral patiëntgerichte oplossingen te komen. Om zo de zorg voor te bereiden op de toekomst. Klinkt dat niet als muziek in de oren?

Mij wel! Na drie maanden marktonderzoek mag ik met trots zeggen dat het traineeship in volle vaart de volgende fase in zal gaan. Vol energie en enthousiasme kijk ik terug op mijn eigen ‘crossover journey’, en ik weet dat de crossover met de creatieve industrie me nog lang niet met rust zal laten… Mijn droom? Dat er nooit meer een innovatiemanager zal zeggen “ik wil een app”, omdat iedereen nu een app heeft, maar er samen met zijn future health design-team achter probeert te komen voor welke vraag de app een oplossing moet zijn, wie de gebruikers zullen zijn, en deze gebruikers mee neemt in het creatieve proces op zoek naar de beste oplossing voor het juiste vraagstuk.

Durf jij te experimenteren? Durf jij te vallen, en weer op te staan in een wereld waarvan je nog niet wist dat die bestond? Houd dan onze website in de gaten. Als je echt niet kan wachten, neem dan contact op met Eline de Visser.

zorg

Pssst...

Door middel van ons traineeship Future Health Design verbinden we deze jonge, startende ontwerpers aan jouw organisatie. Ben je benieuwd hoe het traineeship eruit ziet en hoe innovatie van de grond kan komen?