Klantcase | Een inhoudelijke en organisatorische projectondersteuner

Studelta bemiddelt regelmatig projectmedewerkers en (junior) projectleiders. Pioniers die snel operationeel meters maken, maar ook tactisch en strategisch mee kunnen denken. Die met veel enthousiasme en energie zelfstandig aan de slag gaan. En waar je dus geen omkijken naar hebt. Om je een beeld te geven hoe zij zoal worden ingezet geven we je graag een inkijkje in onze praktijk. In deze klantcase: op zoek naar een projectondersteuner voor de gemeente Leiderdorp.

De behoefte van Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp is met 27.000 inwoners een relatief kleine gemeente en ligt tussen de stad Leiden en het Groene Hart. De gemeente wil de komende jaren nog meer verbinden met en inspelen op de behoeften van inwoners, instellingen en ondernemers. Om deze doelstelling te kunnen realiseren heeft de gemeente de organisatie anders ingericht. Zo zijn er teams gevormd die zich zowel met het beleid als met het beheer en de uitvoering bezighouden. Een van die teams is het team Ruimtelijke Ordening. Gelet op de nieuwe taakstelling had dit team behoefte aan de ondersteuning van een (inhoudelijk) projectondersteuner.

Op zoek naar een nieuw profiel

Tijdens het eerste gesprek met de klant hebben we eerst de concrete behoefte van het team goed in kaart gebracht. Waar lopen ze tegenaan? Welke medewerkers hebben ze al in huis? Met welke kwaliteiten? Aan wat voor soort ondersteuning hebben ze precies behoefte? En van welk type persoon?

Hieruit bleek dat het team behoefte had aan een nieuw profiel: iemand die ze het administratieve en organisatorische werk uit handen zou nemen, maar de projecten (op termijn) ook inhoudelijk zou kunnen ondersteunen. Aan iemand die zelfstandig werkt, het overzicht houdt, structuur brengt, bijeenkomsten met belanghebbenden organiseert en planningen bewaakt. Die het inhoudelijk aanspreekpunt is voor de verschillende betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie. Maar die dus ook de projectleiders ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de projecten. Tot bleek dat het team behoefte had aan een jonge collega, iemand met nieuwe vaardigheden en een frisse blik.

Inhoudelijke kennis gecombineerd met organisatorische vaardigheden

Dat klonk bij uitstek als een pionier van Studelta! Daarom zijn wij snel aan de slag gegaan met het profiel waaraan deze projectondersteuner moest voldoen. Daarbij hebben we inhoudelijke eisen gesteld aan de vooropleiding van de kandidaat, maar vooral ook ingezoomd op de competenties die nodig zijn voor deze functie. De projectondersteuner moest namelijk niet alleen inhoudelijk mee kunnen praten over ruimtelijke ordening en leefomgeving, maar ook politiek sensitief zijn. Daarnaast moest de kandidaat goed kunnen netwerken, communiceren en verbinden, zowel intern als met externe partijen en burgers. Tot slot moest de kandidaat gestructureerd kunnen werken: van chaos naar structuur naar concrete plannen, waarbij de mens niet uit het oog verloren wordt.


“We hebben bewust voor Studelta gekozen. We hadden al een keer eerder met hen gewerkt en we wisten dat hun dienstverlening goed aansloot op onze plannen. We wilden echt in een tijdelijk project iets uitproberen en daarbij wel de mogelijkheid hebben de kandidaat over te nemen als het zou bevallen. Daarbij hadden we behoefte aan een jonge kandidaat. Daarvoor moet je bij Studelta zijn.” – Joke Boot (Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling)

Het resultaat

Inmiddels is één van onze pioniers, Hubrecht van der Marel, in deze functie gestart. Om hem hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen begeleiden wij hem in onze Gym. Daarin werken we samen aan zijn ontwikkeling tot effectieve professional en aan zijn eigen leerdoelen, die we uiteraard ook samen met de klant bespreken en evalueren.

Met dit project, dat een jaar duurt, onderzoekt de gemeente Leiderdorp of het nieuwe profiel past binnen het team én kan worden ingepast in de andere teams. Bij een positief resultaat zijn er voor Hubrecht bovendien mogelijkheden om bij de gemeente in dienst te komen en door te groeien. Vooralsnog is Hubrecht goed op weg. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit project een succes zal worden.

“Hubrecht sluit met zijn opleiding, achtergrond en persoonlijkheid ontzettend goed aan bij wat wij zochten. Vanuit zijn opleiding Management voor de Leefomgeving heeft hij best veel kennis op het gebied van ruimtelijke projecten. Omdat hij nog maar net is afgestudeerd neemt hij bovendien veel nieuwe kennis en vaardigheden mee. Daar hebben we veel plezier van. Daarnaast is hij heel benaderbaar en toegankelijk. Hij stelt de goede vragen, is professioneel en communiceert goed. Hij past ook goed in het team. Tot nu toe zijn we heel tevreden.” – Joke Boot (Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling)

Wil jij dit ook?

Heb jij ook te maken met een toenemend aantal projecten? Korte deadlines? Veel weerstand? En te weinig tijd? Kortom: heb jij ook behoefte aan projectondersteuning die je snel veel werk uit handen neemt? Dan komen we graag met je in contact. Studelta heeft namelijk nog meer jonge talentvolle en hoogopgeleide starters in huis die staan te trappelen om bij jou te beginnen.

Dienstverlening

Onze dienstverlening

Wil je eerst bekijken wat wij precies doen rondom starters en maatschappelijk betrokken organisaties? Wij hebben onze diensten voor jou uiteen gezet; van detacheren tot ontwikkeling voor jou of de starter. Bekijk ons aanbod gerust en neem contact op met jouw vraag.