Een verbeterde doorstroom

Geschreven door Dominique Warmerdam

Eerder dit jaar heeft het ministerie van OCW - op basis van het ‘actieplan gelijke kansen’ - een subsidiekader gepubliceerd. Deze richt zich op de versoepeling van de doorstroom van VMBO-leerlingen. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat leerlingen met gelijke cognitieve capaciteit, maar met een verschil in sociaal-economische status, zeer uiteenlopende onderwijsloopbanen hebben. Gemiddeld stromen leerlingen van lager sociaal-economische status ook op een lager niveau uit dan hun klasgenootjes. Vooral de overstapmomenten worden als risicovol geïdentificeerd, dus tijd voor actie!

Een soepele overgang
Om de doorstroom te bevorderen wordt er 700,- euro per leerling beschikbaar gesteld. Iedere VMBO-vestiging mag maximaal 35 ‘risicoleerlingen’ aandragen. Het is aan de school zelf om deze groep in kaart te brengen. Het totale bedrag dat ingezet kan worden komt daarmee uit op 24.500,- euro. Dit kan op meerdere manieren ingezet worden om de overstap te versoepelen; zo kun je denken aan onderwijstijdverlenging, maar ook andere vormen van extra begeleiding behoren tot de opties.

Maar wat is er praktisch mogelijk?
Wij geloven in een gecombineerde aanpak waarin drie elementen terug moeten komen. Enerzijds extra aandacht voor de toekomstig gevraagde werkhouding en studievaardigheden, anderzijds extra aandacht op vakinhoudelijk vlak. Ten derde horen we vanuit het MBO dat ook dat verkeerde verwachtingen over de studie bepalend zijn voor schooluitval: extra begeleiding in het maken van de juiste studiekeuze is daarmee ook van belang. Om in aanmerking te komen voor de subsidie schrijf je als school een plan, waarbij duidelijk is welke initiatieven je op welke wijze inzet. Er zijn enkele kaders vanuit het OCW gesteld, zoals de verplichte samnewerking tussen het VO en het MBO. Echter is het mooie aan deze subsidie dat er juist veel ruimte is voor eigen visie.

Aanvragen?
Je doet een aanvraag voor 2 overgangsjaren. De deadline van de aanvraag voor aankomend schooljaar 2017/2018 (en het jaar daarop) moet vóór 1 oktober 2017 binnen zijn. Aanvragen is relatief simpel en kan via deze site. Wij hebben als Studelta Onderwijs ondertussen veel ervaring opgedaan rondom de aanvraag van de subsidie als wel de organisatie van onderwijsgerelateerde projecten. Hulp nodig bij de aanvraag dan wel de invulling? Neem contact op met ons!

Lorem ipsum

Pssst...

Wil je op de hoogte gehouden van vaknieuws binnen jouw sector? En evenementen die we organiseren? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief, zodat we jou relevante informatie kunnen toesturen!