Een platte organisatie of hiërarchie: wat past beter bij jou?

De laatste jaren zien we een verschuiving van traditionele hiërarchische organisaties naar platte, of zelfs zelfsturende organisaties. Maar wat past beter bij jou als starter? Een platte organisatie waar je veel inspraak hebt, maar waar structuren en verwachtingen niet altijd helder zijn? Of een hiërarchische organisatie waar beslissingen top-down worden genomen, maar waar je wel precies weet waar je aan toe bent? In dit artikel vergelijken we deze twee organisatiestructuren vanuit het oogpunt van een starter.

Een hiërarchische organisatie

In een traditionele, formele, hiërarchische organisatie is de rangorde duidelijk. De directeur, bestuurder of CEO staat bovenin de rangorde, heeft de meeste macht en dus de meeste invloed op de besluitvorming. Iedere rangorde daaronder heeft steeds minder macht en dus ook steeds minder invloed op de besluitvorming. Medewerkers in alle lagen van de organisatie hebben duidelijke taken en bevoegdheden. Dit leidt tot een doelmatige en zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.

Voordelen van een hiërarchische organisatie:

 • Het is duidelijk wie de besluiten neemt en wie waarvoor verantwoordelijk is.

 • Omdat de kaders duidelijk zijn en verwachtingen helder weet je als medewerker precies wat je moet doen om goed te functioneren.

 • Omdat managers zich met de ‘randzaken’ bezighouden krijg je als medewerker de tijd om je te specialiseren.

 • Door de duidelijke rangorde weet je als medewerker ook wat je moet doen om promotie te kunnen maken.

Nadelen van een hiërarchische organisatie:

 • Een hiërarchische organisatie is vaak bureaucratisch. Bureaucratie belemmert snelle besluitvorming.

 • Afdelingen communiceren vaak niet effectief met elkaar, omdat daar niet altijd noodzaak voor is.

 • De mening van hoger geplaatste medewerkers wordt eerder gehoord en serieuzer genomen dan de mening van medewerkers die lager in de rangorde staan.

Een platte organisatie

In een platte organisatie zijn er weinig managementlagen. Macht en invloed zijn er eerlijker verdeeld dan in een hiërarchische organisatie. Daardoor voelen werknemers in een platte organisatie zich meer betrokken. Voelen zij meer vrijheid om mee te denken én mee te beslissen. Dit zou de innovatie en het werkgeluk binnen de organisatie bevorderen.

Voordelen van een platte organisatie:

 • Omdat je mag meepraten voel je je als medewerker serieuzer genomen.

 • Je voelt je meer betrokken bij de organisatie en verantwoordelijk voor de resultaten.

 • Omdat er minder managers zijn communiceer je automatisch efficiënter met je collega’s.

 • De bureaucratie ontbreekt. Besluiten kunnen dus sneller worden genomen.

Nadelen van een platte organisatie:

 • Het is niet altijd duidelijk wie de beslissing neemt, of moet nemen. Daardoor worden besluiten soms niet genomen, of ontstaat er een machtsstrijd tussen medewerkers.

 • Er ontstaat vaak een informele hiërarchie, waarbij de meest dominante medewerkers het voor het zeggen hebben.

 • Het is niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk voor is. Daardoor weet je als medewerker niet altijd wat er van je wordt verwacht. Dat zorgt voor stress.

 • Er is minder rangorde. En vaak dus ook minder mogelijkheden om promotie te maken.

We hopen dat dit artikel je heeft geholpen om inzicht te krijgen in de verschillende organisatieculturen. Het antwoord op de vraag welke organisatiecultuur het beste bij jou past heeft niet alleen met je persoonlijke voorkeur te maken. Het hangt ook af van jouw waarden, drijfveren en talenten. Als je je inschrijft bij Studelta kijken we tijdens de sollicitatieprocedure samen met jou naar al die elementen. En bepalen we aan de hand daarvan in wat voor organisatie jij het meest op je plaats bent.