Een hoogopgeleide DOENER graag


Wat mij opvalt is dat er de laatste tijd een schreeuw is ontstaan naar talenten die vooral DOEN. Wanneer ik bij gemeenten aan tafel zit om kansen te bespreken en onze dienstverlening toe te lichten komt het gesprek al snel op wat de gemeente zou kunnen gebruiken.Steevast komt er dan naar voren dat er vooral meer contact gemaakt moet worden met de burger.

Klaar met die ‘ivoren toren’
Gemeenten zijn zich bewust van het feit dat ze niet meer kunnen regeren vanuit hun ‘ivoren toren’ maar dat er verbinding gezocht moet worden met de bewoners. En, zoals de teamleider economische zaken van een middelgrote gemeente mij heeft uitgelegd, de burger verwacht ook een grote mate van beslissingsbevoegdheid. Ze gaan er vanuit dat ze niet alleen inzicht maar ook inspraak krijgen in dat wat er in hun werk- en of woonomgeving gebeurd.

De perfecte ambtenaar
Wethouders zien het echter als hun taak om vanuit hun politieke belangen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Als ambtenaar een hele taak dus, om de politieke belangen en de belangen van de burger bij elkaar te brengen. Nee, hier ga je geen beleid voor schrijven, maken de juiste formuleringen eigenlijk niet uit. Het draait om weten wat er nu echt daadwerkelijk speelt, een connectie aangaan en dus uit jouw ‘ivoren toren’ stappen. De ambtenaar van morgen moet gewoon DOEN.

Verbinding opzoeken
De ambtenaar van morgen moet de wijk in, het industrieterrein op. Praten met burgers en ondernemers, lobbyen, commitment creëren. Hij krijgt de ondernemers bij elkaar aan tafel en creëert daar consensus, organiseert bewonersvergaderingen om plannen over infrastructuur toe te lichten. Hij neemt de bezwaren echt serieus en behartigt jouw belangen als burger. Al deze taken vragen om sensitiviteit, maar vooral om een proactieve DOEN houding. Het abstracte denkniveau zal blijven en ook beleidsnota’s zullen niet verdwijnen. Het gaat om de vertaling van de juiste belangen uit het veld naar de beleidsnota’s.

Ken jij deze ambtenaar al?
Klinkt heel erg logisch toch? Ik vraag me af of jij deze ambtenaar al kent? Weet jij wie er bij jou verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen in jouw wijk of de regels met betrekking tot ondernemers in jouw buurt? Ik denk het niet, en dat is zonde. Dus wil je als gemeenten het verschil maken, een innovatief beleid neerzetten en vooruitstrevend zijn? Zorg dan dat jouw ambtenaren het veld ingaan en de persoonlijke verbinding aangaan. Oftewel gewoon DOEN!

 

Lorem ipsum

Pssst...

Wil je op de hoogte gehouden van vaknieuws binnen jouw sector? En evenementen die we organiseren? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief, zodat we jou relevante informatie kunnen toesturen!