Drie eigenschappen voor succesvolle teams

Bij Studelta praten we veel, heel veel over drijfveren. Ik ga - net als mijn collega’s - persoonlijke relaties aan met mensen om mij heen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als je elkaar goed leert kennen, je nog meer voor elkaar kunt betekenen. En als je dat oprecht doet, is iedereen succesvoller.

Alleen mensen maken organisaties succesvol
In het voorjaar van 2014 zag ik op de Growth Summit van Spark+ Margaret Heffernan spreken. En ze vertelde waarom mijn overtuiging klopt. Margaret Heffernan beschreef een organisatie als een organisme dat zich ontwikkelt. Een bedrijf doorleeft ook fases van baby en kleuter (waarbij alles nieuw en spannend is), tot de dwarse puber naar de volwassene die saaier is geworden dan je bij de start zou willen. Om vervolgens de conclusie te trekken dat de belangrijkste uitdaging in elke organisatie daarom de mensen zijn. Alleen als de mensen in een organisatie succesvol zijn, kan de organisatie dat ook zijn.

Drie eigenschappen van succesvolle teams
Inmiddels staat er ook een prachtig TED filmpje van Margeret Heffernan online. In precies 15 minuten vertelt ze waarom sommige groepen duidelijk succesvoller en productiever zijn dan anderen. De echt succesvolle teams hebben drie eigenschappen.

  • Ten eerste was er een hoge mate van sociale gevoeligheid tegenover elkaar. Dit wordt gemeten met een test waarin je emoties afleest aan ogen. Die wordt algemeen beschouwd als een test voor empathie, en de groepen met hoge scores presteerden beter.
  • Ten tweede gaven de succesvolle groepen elkaar ongeveer evenveel tijd, zodat geen een stem overheerste, maar er ook geen meelifters waren.
  • Ten derde zaten er in de succesvolle groepen meer vrouwen.

Margaret legt op een doodsimpele manier uit dat sociale verbondenheid de sleutel van succes is. Dat wat echt telt is wat er tussen mensen gebeurd, want in groepen die afgestemd zijn en gevoelig ten opzichte van elkaar kunnen ideeën vloeien en groeien. Mensen blijven in beweging en verspillen geen energie aan doodlopende wegen. Ideeën komen niet van bedrijven; alleen van mensen.

Als leider het probleem in jouw organisatie? Nu op vakantie!
Wat ik nog goed heb onthouden van zo’n anderhalf jaar geleden, is dat Margaret pleit voor meer afwezigheid van de leider, om daarmee effectievere groepen te krijgen. Bij de afwezigheid van een leider zullen mensen zich vrijer voelen om hun eigen mening te uiten en dat kan leiden tot meer creativiteit. Met regelmaat creëer ik discussie en steek ik een gesprek aan, met als valkuil om daar ook te veel van te vinden. Ik wil heel graag dat Studelta nog creatiever wordt, dus wat kan ik beter doen dan op vakantie gaan.

En toeval wil dat ik volgende week ga!
Tot over drie weken,

Martijn