RIVM coördinatie van coronasubsidies

De coördinatie van Coronasubsidies

De overheid investeert in het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs naar aanleiding van de corona crisis. Scholen krijgen hiervoor de (hoognodige) subsidiëring om extra ondersteuning te kunnen regelen voor studenten die door de crisis achterstanden hebben opgelopen of die extra begeleidt kunnen worden richting de arbeidsmarkt na het behalen van hun diploma, omdat het vinden van werk in bepaalde sectoren door de corona crisis aanmerkelijk moeilijker voor ze is.

Inmiddels lopen er vier van deze subsidietrajecten bij Nimeto en komt de vijfde eraan. Jochem Peppelenbos is als Opleidingsmanager verantwoordelijk voor het inhalen van de achterstanden en vroeg ons om hulp. Inmiddels is Eline Klomp actief bij Nimeto om de extra gelden optimaal in te zetten.

Nimeto - mbo vakschool voor creatieve ruimtemakers

Nimeto is een bruisende MBO vakschool waar de creativiteit vanaf spat. De school leidt studenten op tot creatieve ruimtemakers: van decorbouwers tot vastgoedadviseurs en van schilders tot communicatiemedewerkers. Samenleven, samenwerking, wederzijds respect en waardering staan hier hoog in het vaandel. Met deze kernwaarden streeft de school ernaar een klimaat te creëren waar alle studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Dankzij de creativiteit worden er niet snel beren op de weg gezien en liggen er veel kansen.

Handen uit de mouwen.

Als projectcoördinator overziet Eline de corona-subsidies, brengt behoeften en ideeën voor innovaties in kaart en zet ook de projecten op om die waar te maken. Door deze projecten ook te coördineren ziet ze toe op het behalen van concrete resultaten. “Ik vind het heel interessant en nuttig dat ik de katalysator ben voor interne en externe belanghebbenden zoals studenten, docenten, vakmensen uit verschillende branches, maar bijvoorbeeld ook gemeenten.” zegt Eline.


Door het overzicht over alle corona-subsidies trechtert Eline de informatie die ze heeft verkregen en is inmiddels bezig met het uitvoeren van de plannen “zodat onze creatieve studenten op weg zijn met hun herstel en verdere ontwikkeling.” 

Ervaring opdoen in de Gym

In de Gym bootsen pioniers werksituaties na, zodat ze in een veilige omgeving leren om bijvoorbeeld de confrontatie op een constructieve manier aan te gaan. Eline start binnenkort met haar traject en vertelt over haar verwachtingen: “Wat ik weet van de Gym is dat het je een jaar lang ondersteuning geeft op verschillende vlakken om als starter aan de gang te gaan: van omgaan met verwachtingen van anderen en jezelf tot meer praktische skills.“

In de Gym leren pioniers meer over zichzelf, over de groep, en over de organisatie waar ze komen te werken. Dit biedt starters een unieke kans om zichzelf te ontplooien op zowel persoonlijk als professioneel vlak. “Ik kijk uit naar het programma van Studelta omdat ik merk en ook om me heen zie dat je als starter tegen heel veel dingen aanloopt. Het fijne aan de Gym lijkt me dat je met deze uitdagingen om leert gaan, maar ook dat je een groep hebt die in hetzelfde schuitje zit. Ik verwacht mezelf als professional te ontwikkelen, waarbij ik vooral mijn tijd beter leer managen en beter leer om te gaan met de hoge verwachtingen die ik heb van mezelf.”

 

En de resultaten?

Tegen de zomervakantie van 2022 is het belangrijk dat de deelprojecten van de grond zijn gekomen en worden uitgevoerd. Daardoor zouden de meeste achterstanden ingelopen moeten zijn. Een mooie bijvangst zou zijn dat de verbinding tussen de verschillende niveaus binnen de school (van studenten tot de brancheorganisaties en van docenten tot het College van Bestuur) zijn verbeterd.
 En de resultaten?