Als Steve Jobs een ziekenhuis had geopend…

Een maand geleden was ik op vakantie. Tijd voor ontspanning, tijd voor de biografie van Steve Jobs: een man met een intense persoonlijkheid maar vooral een creatieve ondernemer. Voor mij een ideale timing om dit boek te lezen, want samen met U CREATE ben ik bezig om een traineeship op te zetten om creatieve starters te verbinden aan de zorg. Bij ieder hoofdstuk dacht ik dan ook: wat zou er gebeurd zijn als deze man in de zorgsector terecht gekomen was? Als Steve Jobs een ziekenhuis had geopend, dan:

1. Liet hij afdelingen samenwerken


Waar Sony strikt gescheiden afdelingen kent, behoren de designers van Apple niet tot een afdeling maar wordt er een holistische aanpak gehanteerd, waardoor over meerdere disciplines en afdelingen wordt samengewerkt. Een ziekenhuis lijkt veel meer op de bedrijfsvoering van Sony, met een structuur bestaande uit veelal RVE’s: losse eilandjes waar een proces is afgestemd op resultaat, en niet op het proces van de patiënt. In het ziekenhuis van Jobs zouden ontwerpers en zorgprofessionals samenwerken en elke stap in het zorgproces (opnieuw) ontwerpen door de patiënt centraal te stellen, samen te werken, en te experimenteren.

2. Was het ziekenhuis dicht bij de patiënt, zowel online als offline


Hoewel de meeste verkopen via internet lopen, brengt de Apple Store een stukje beleving naar de klanten. Hier is goed over nagedacht: klanten moeten zich geen klant voelen, maar gast. Met als resultaat tevreden én terugkerende klanten, zowel online als offline. Daar kan een ziekenhuis twee dingen van leren: 1) een patiënt kan zich ook in een ziekenhuis te gast voelen en 2) digitaal en fysiek klantcontact kunnen elkaar versterken. Wanneer ga je naar de Apple Store (oftewel, het ziekenhuis) en wanneer regel je de zaken online (e-health)? Een ontwerper kan via een patient journey inzichtelijk maken wat de juiste verhouding fysiek/digitaal contact is voor de patiënt door de interacties van de patiënt met het ziekenhuis in kaart te brengen en bloot te leggen waar verbeteringen aan zijn te brengen volgens de patiënt. Bijvoorbeeld, wat verwacht een patiënt van een ziekenhuisbezoek, en wat zou de patiënt liever thuis willen doen via een app of website?

3. Was een EPD zo’n goed systeem dat een arts het mee naar huis wilde nemen


De visie van Jobs: Bill Gates maakt met Microsoft functionele producten en Apple maakt producten die je altijd bij je wil hebben. Binnen het ziekenhuis richten innovaties en technologie zich op dit moment vaak op functionaliteit en ook al werkt het systeem prima, het sluit niet altijd goed aan bij de patiënt . Een vormgever denkt altijd vanuit de eindgebruiker(s) en is zo in staat de behoeften van een arts én patiënt om te zetten naar een product. Als er op deze manier naar een EPD-systeem wordt gekeken, dan ben ik benieuwd hoeveel artsen of verpleegkundigen hun EPD over 5 jaar mee naar huis willen nemen!

4. Werkten er alleen maar A-spelers in het ziekenhuis


Steve Jobs gelooft dat als je echt iets wil veranderen, je dat alleen kunt doen met A-spelers. Bij Studelta gebruiken we de theorie van Brad Smart over topgrading, waar een A-speler iemand is die én bij de cultuur past én productief is. Onze pioniers zijn over het algemeen B-spelers: perfect passend bij de cultuur (selectie op persoonlijkheid en drijfveren) en met de potentie om snel te groeien naar een A-speler. Op dit moment durf ik wel te stellen dat het onmogelijk is om 100% A-spelers in dienst te hebben van een ziekenhuis. Een arbeidsmarkt die aantrekt en concurrentie van het bedrijfsleven en start-ups maken het ook voor ziekenhuizen moeilijker om jong talent aan te trekken. Laat staan, jong creatief talent.

Future Health Design


Daarom ontwikkelen Studelta en U CREATE een traineeship voor creatieve talenten die in zorg en welzijn kunnen bijdragen aan innovatie in cure, care en preventie. In het traineeship Future Health Design zullen startende ontwerpers (HBO/WO, 0-3 jaar werkervaring) worden geplaatst bij zorg- of zorggerelateerde organisaties (van ziekenhuis tot gemeente) met een innovatieproject en/of binnen een innovatieafdeling en getraind worden in health design.

Word je enthousiast van het idee van een traineeship Future Health Design, en zou je met ons willen sparren over zorginnovatie, de inzet van creatieve starters in de zorg, of de invulling van het programma? Neem dan contact op met Eline de Visser.

Future Health Design

Pssst...

Door middel van ons traineeship Future Health Design verbinden we deze jonge, startende ontwerpers aan jouw organisatie. Ben je benieuwd hoe het traineeship eruit ziet en hoe innovatie van de grond kan komen?