Generaties op de werkvloer in de corporatiesector

Dinsdag 11 september, Waterweg Wonen, Vlaardingen. David Bobeldijk maakt een rondje langs de groep HRM-adviseurs, -managers en P&O-adviseurs van verschillende woningcorporaties die tegenover hem zitten. Welke thema’s spelen er binnen jouw corporatie op het gebied van generaties en werkenergie, is de vraag. Zomaar wat reacties: “Kennisoverdracht: hoe faciliteer je dat?” “De gemiddelde leeftijd in onze corporatie ligt te hoog.” “Bij het aannemen van nieuwe mensen kijken we altijd naar werkervaring: maar hoe haal je dan jong bloed binnen?” “We zijn heel enthousiast over het Generatiepact dat vanaf 2019 onderdeel is van de cao!”

Duurzame inzetbaarheid in de corporatie


Het moge duidelijk zijn: jonge mensen kennen de weg naar de corporatiesector (nog) niet (met misschien als uitzondering het klantcontactcentrum, waar de jongst werkende generatie wel wat vaker te vinden is). Bij steeds meer corporaties wordt de duurzame instroom van jong talent als aandachtspunt aangemerkt. Maar binnen de corporatiesector is er niet alleen behoefte aan verjonging, er wordt ook geworsteld met de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat oudere generaties binnen de organisatie langer vitaal blijven. Duurzame inzetbaarheid bewerkstelligen, dus, voor jong en oud.

Generaties op de werkvloer


En dat betekent dat we het over generaties gaan hebben! David neemt de groep mee in een korte introductie van de generatietheorie. Een generatie bestaat uit een groep mensen die in een tijdspanne van 15 jaar geboren is en die daarmee een vergelijkbare opvoeding en beleving van de tijdsgeest heeft meegekregen. De grootste, werkende generatie is Generatie X, mensen die geboren zijn tussen 1955 en 1970. De Protestgeneratie (1940-1955) verlaat langzaamaan de werkvloer, de Pragmatische generatie (1970-1985) bevindt zich nu in de mediorfase op de werkvloer en Generatie Y (ook wel Millennials genoemd, 1985-2000) is nu de jongst werkende generatie (hoewel Generatie Z ook langzaamaan haar intrede doet!).

Werkenergie!


Als het gaat om hoe die verschillende generaties het best functioneren op de werkvloer, zit de sleutel ‘m volgens David in werkenergie. Tijdens het seminar vertelt David meer over wat werkenergie is, waar die verschillende generaties nou eigenlijk werkenergie van krijgen en hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen — jong en oud! — dus met meer plezier naar z’n werk gaat in de corporatie. Globaal gezien (en hier generaliseren we natuurlijk onvermijdelijk wel een beetje) krijgen verschillende generaties op verschillende manieren meer energie in hun werk. Zo hecht Generatie X veel waarde aan het zoeken van verbinding en samen resultaat boeken, waar de Pragmatische Generatie juist meer werkenergie krijgt van snelle processen, snelle besluitvorming en snelle resultaten. Generatie Y vindt met name vrijheid, de mogelijkheid tot ontwikkeling en vertrouwen erg belangrijk.

Dus?


Uiteindelijk gaat het hier voor een groot deel om bewustwording: als jij beter weet wat jouw drijfveren zijn in je werk (dus wat je belangrijk vindt), dan zorgt dat uiteindelijk voor meer werkenergie. Wanneer je jouw drijfveren vergelijkt met die van je collega’s uit andere generaties, kun je de samenwerking tussen verschillende generaties in de corporatie bevorderen.

Wil jij ook een keer een seminar over generaties & werkenergie bijwonen?  Neem contact op met mij, Simon Termorshuizen, om te zien wat de mogelijkheden zijn voor een seminar in jouw corporatie! Ook ga ik graag met jou in gesprek over het aantrekken en ontwikkelen van de jongste generatie werkenden in jouw corporatie.

Nieuwsbrief

Pssst...

Wil je op de hoogte gehouden van vaknieuws binnen jouw sector? En evenementen die we organiseren? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief, zodat we jou relevante informatie kunnen toesturen!