Studelta

Gemeente Amsterdam zocht drie starters met een frisse blik en lef

‘Alles wat we doen, doen we voor de stad en de Amsterdammers’, vertelt de slogan van Gemeente Amsterdam ons. Daisy Satijn is Transitiemanager Leerplicht bij de gemeente. Ze werkt samen met drie van onze pioniers aan het helpen van de jongeren in Amsterdam, zodat zij hun diploma halen en een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Daisy: “Hun inzet heeft zeer goed uitgepakt. Samen laten we zien waar we het allemaal voor doen.”


DE VRAAG: Extra mensen voor de start van een nieuw programma

Gemeente Amsterdam werkte toe naar de start van de nieuwe leerplichtorganisatie, per 1 augustus 2020. Daisy: “De drie opdrachten van de starters hadden te maken met de reorganisatie en vernieuwing van de afdeling. We zijn gestart met een traject van een half jaar en zochten hiervoor een ‘ander type mensen’ met andere ervaring. We zochten dus geen leerplichtambtenaar maar juist mensen die los staan van de inhoud, met meer focus op het projectmatige stuk. We wilden vooral mensen aantrekken met een verfrissende blik, die net even anders kijken en vrij resultaatgericht ingesteld zijn. Studelta heeft dit perfect voor ons geregeld.”


DE OPDRACHTEN: Structuur organisatie, kwaliteitsverbetering en onderlinge cultuur

Uit onderzoek over hoe de afdeling Leerplicht functioneerde kwamen drie verbeterpunten naar voren die de basis vormden voor de opdrachten. Daisy vertelt: “We gingen aan de slag om de structuur van de organisatie aan te pakken, door onder andere functies goed te omschrijven, te onderzoeken of het aantal teams klopt en het organogram aan te passen.”

“De opdrachten van de starters zaten verweven door onze drie focusgebieden.”

“Daarnaast gingen we werken aan kwaliteitsverbetering. Dossiers moeten voldoen aan privacyrichtlijnen en onze werkprocessen moeten voor alle kinderen in Amsterdam gelden. Nu zagen we soms verschillen. En als derde punt gingen we aan de slag met de onderlinge cultuur. We werken toe naar een lerende organisatie, waar feedback geven gebruikelijk is en we elkaar ook moeten kunnen aanspreken wanneer dingen niet goed gaan. Dit was lastig. Hierdoor was de sfeer vaak negatief en werden sommige dingen niet besproken. Daarnaast kom je bij het uitvoeren van de wet soms vast te zitten in processen en procedures. Daarom wilden we projecten opzetten om weer te kunnen focussen op waar we het uiteindelijk voor doen, en daarmee een stukje positiviteit terugbrengen.”


DE PIONIERS: Jolien, Iris en Samra

Er zijn drie pioniers tegelijk gestart bij Gemeente Amsterdam: Jolien Vijge, Iris Hofman en Samra el Mahdioui. Zij zijn alle drie geselecteerd op de kernwaarden lef, verbinding, stressbestendigheid en flexibiliteit. Daisy vult aan: “De pioniers zijn wel starters maar ze hadden al wel wat werkervaring en affiniteit met ons werk, waardoor ze makkelijk konden meedraaien in het team. De meiden zijn alle drie heel eager, willen alles eruit halen en staan open om te leren. Het heeft wat mij betreft heel goed uitgepakt: de projecten zijn verlengd tot december 2020 en Iris en Samra zijn nu bij ons in dienst. Jolien is op aanraden van een van onze teammanagers bij het Ontwikkelhuis gestart. Ik vind het leuk dat ze nu wel weer betrokken is bij de afdeling Leerplicht door een training Persoonlijke effectiviteit die we samen doen.”

“Je wordt extra scherp op het laten aansluiten van de werkzaamheden bij de ontwikkelpunten.”

De pioniers worden ook getraind in onze ‘Gym’, waar ze aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Daisy: “Dit heb ik zeker gemerkt. Ik wist hierdoor bijvoorbeeld waar ze tegenaan liepen en was daardoor extra scherp op het zorgen dat hun werkzaamheden goed zouden aansluiten bij hun ontwikkelvraag. Bijvoorbeeld: als starter ben je vaak de minst ervaren persoon binnen een team, dan kan het lastig zijn om van jezelf te laten horen, terwijl juist de frisse kijk van meerwaarde is. De starters worden hier specifiek in getraind zodat ze dit al meer gingen doen. Daarnaast keken we zelf ook welke werkzaamheden het beste bij dit ontwikkelpunt zouden passen. Je laat dan iemand niet alleen notuleren, maar daagt diegene ook uit om advies te geven of risico’s en kansen te onderzoeken.”


HET RESULTAAT: Ondersteuning, inspiratiesessies en eenheid

De drie pioniers hadden ieder hun eigen focusgebied. “Samra heeft vooral gezorgd voor de ondersteuning, zodat de opstart van de nieuwe organisatie goed zou lopen. Dit deed ze onder andere door samen met het team de juiste programma’s op te zetten, deadlines te monitoren en overleggen voor te bereiden. Bij een reorganisatie hoort een heel proces met sollicitatierondes. Dit heeft Samra samen met P&O in goede banen geleid. Jolien was meer bezig met de culturele verandering, waar haar opleidingsachtergrond goed van pas kwam. Zij heeft een coachingsprogramma doorvertaald naar de dagelijkse werkzaamheden, om weer een gezonde organisatiecultuur te maken. Ze heeft ook een introductieweek georganiseerd voor de hele afdeling, met kennismakingssessies, teambuilding activiteiten en inhoudelijke presentaties. Bij het organiseren van deze week lag een extra uitdaging doordat alles natuurlijk online moest, maar ze heeft samen met Iris leuke dingen bedacht om iedereen actief te betrekken. Er was zelfs een online cabaretshow.”

“Met inspiratiesessies laten we zien waar we het allemaal voor doen.”

Voor Iris lag de focus op kwaliteitsverbetering. “Iris heeft veel inspiratiesessies georganiseerd, waarmee we interessante inzichten van buiten de organisatie binnen konden halen.” Deze sessies zijn er nu vier keer per jaar: “Hiermee laten we zien waar we het als leerplichtambtenaren nu eigenlijk voor doen. Zo kunnen we mensen gemotiveerd en positief houden. Het is extra leuk dat Iris ook een bijeenkomst heeft georganiseerd rond de televisieserie ‘Klassen’, waar onze leerplichtambtenaren een jaar voor gevolgd zijn. Tijdens de bijeenkomst hebben we fragmenten uit de serie laten zien en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over wat wij als medewerkers van de afdeling Leerplicht kunnen doen om kansenongelijkheid tegen te gaan.”


DE SAMENWERKING: Supergoede match en begeleiding

Daisy vertelt dat ze Studelta voorheen nog niet kende: “Een collega-manager vertelde dat hij een bureau kende dat ‘snel mensen kon regelen’. Het kennismakingsgesprek verliep heel prettig: er werd echt doorgevraagd over de opdracht en wat voor type mens we zochten. Door aan het begin goed aan te scherpen kregen we drie supergoede matches. Je merkt hierbij dat Studelta echt wil dat de pionier goed past bij de organisatie én andersom.” Daisy vertelt dat ze regelmatig contact had met onze projectcoördinator Maartje, en iedere week contact met de pioniers zelf: “In het begin merk je dat de begeleiding vooral inhoudelijk is, later focus je steeds meer op de ontwikkeling van de persoon.” 


“Door de vraag in het begin goed aan te scherpen krijg je een supergoede match.”

“Ik vond de begeleiding vanuit Studelta erg fijn, het heeft ook zeker geholpen tijdens de eerste lockdown. De meiden waren in februari 2020 gestart en moesten na een maand al thuiswerken. Dankzij de ondersteuning konden zij goed blijven doorpakken. Ik vind het mooi dat Studelta enerzijds de begeleiding met oog op de inhoud doet en anderzijds gericht op het carrièrepad van de starter, door vragen te behandelen als ‘wie ben ik’ en ‘wat wil ik’. Dit maakt dat je op de werkvloer andere gesprekken hebt en als opdrachtgever ook stilstaat bij wat iemand goed doet en waar diegene verder in kan ontwikkelen. Op deze manier kijk je niet alleen naar het resultaat dat zij opleveren, maar ook naar hun ontwikkeling op de lange termijn. Met als resultaat dat Iris en Samra zo goed pasten dat ze bij ons in dienst konden en wilden komen. Wat mij betreft had Jolien ook zeker mogen blijven!”


Ook op zoek naar een of meerdere starters?

Neem dan contact op met Kevin, zodat jullie samen de vraag kunnen aanscherpen en precies de ondersteuning kunnen vinden die je nodig hebt.  

Kan ik je verder helpen?