5 tips om in je organisatie een omgeving te creëren waarin gepionierd kan worden!

Hoe creëer je een omgeving waarin gepionierd wordt? Om te pionieren, om verandering op gang te brengen, heb je om te beginnen pioniers nodig. Maar de mate waarin gepionierd kan worden is ook afhankelijk van de cultuur en het leiderschap binnen de organisatie. Nee, daar beweging in brengen is niet altijd makkelijk. En ja, er zijn vast ook veel belemmeringen. Een gebrek aan tijd, een overvloed aan wet- en regelgeving en een “hang” naar het oude vertrouwde maken het maar wat lastig. Frustrerend? Vast en zeker. Gaat het je helpen om je daarop te focussen? Zeker niet. Dus wat kun je dan wél doen? Ik geef je 5 tips!

Tip 1: Zorg voor een duidelijke stip op de horizon


Op het moment dat het helder is waar je heengaat, ontstaat de vrijheid om zelf te bepalen hoe je daar dan komt. Dat betekent dat iedereen bij elke keuze in het achterhoofd kan houden: brengt dit ons verder in deze richting? Op die manier kunnen er nieuwe paden worden gebaand. Zorg er aan de andere kant ook voor dat die stip op de horizon niet té concreet is. Want wellicht kom je door te pionieren er wel achter dat het eindbestemming aangepast moet worden? Die ruimte moet je dus wel open laten!

Tip 2: Geef vertrouwen en waardeer elkaar


Als je nieuwe wegen gaat bewandelen binnen je organisatie, zul je ook wel eens op een doodlopend pad terechtkomen. Hetzelfde geldt voor je collega’s. Laat dit gebeuren. Fouten maken hoort erbij, dus waardeer het experiment en wees niet bang om onderuit te gaan. Als je het pad niet bewandelt, kom je er ook nooit achter dat het doodlopend is. Schenk elkaar dus het nodige vertrouwen en spreek je waardering voor experimenten uit, zelfs al zijn ze mislukt. Misschien leidt het volgende pad wel tot een nog onontdekte prachtige plek!

Tip 3: Zorg voor expliciete kaders en verwachtingen


De mate van autonomie die iemand ervaart in zijn of haar werk heeft een positieve uitwerking: hoe meer autonomie, hoe meer werkgeluk en hoe beter de prestaties. Maar zonder kaders bestaat er geen vrijheid. Want dan zijn er zoveel keuzes en mogelijkheden dat je jezelf en elkaar hierin kunt verliezen. Een van de grootste (werk)energieslurpers is onduidelijkheid: als niet helder is wat er van iemand verwacht wordt (en dus waar iemand op aangesproken kan worden), dan ebt alle energie weg. Het resultaat? Een gefrustreerde of - nog erger! - gelaten collega.

Tip 4: Heb lef!


Het creëren van duidelijkheid betekent niet dat je geen risico’s kunt nemen. Durf de status quo the challengen! Moeten alle neuzen echt dezelfde kant op staan? Als je wil pionieren, dan kan dat simpelweg niet altijd. Geef dus zelf het goede voorbeeld en durf dingen uit te proberen. Als leider ben je een blauwdruk voor je organisatie. Moedig experimenten dus aan en schenk (zie tip 2!) elkaar het vertrouwen om te proberen, te testen en te onderzoeken. Pionieren gaat namelijk met vallen en opstaan.

Tip 5: Blijf met elkaar in gesprek


Het klinkt zo simpel, maar het wordt vaak vergeten. Waar kom jij ‘s ochtend je bed voor uit en hoe stem jij je persoonlijke missie af op de visie van de organisatie? Waar krijg jij nou echt energie van en wat vind je belangrijk in je werk? Evalueer eens in de zoveel tijd (plan er bijvoorbeeld een maandelijks moment voor in!) wat jou en je collega’s zingeeft en stel je doelen zo nodig bij. Heldere en open communicatie zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij aan toe is. Op die manier zorg je ervoor dat je elkaar niet uit het oog verliest.

Dat zijn ze, mijn 5 tips om binnen jouw organisatie een omgeving te creëren waarin naar hartenlust gepionierd kan worden. Wil je weten hoe we bij Studelta jouw organisatie daarin nog verder kunnen helpen? Neem dan contact met me op!

Nieuwsbrief

Pssst...

Wil je op de hoogte gehouden van vaknieuws binnen jouw sector? En onze evenementen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief, zodat we jou relevante informatie kunnen toesturen!