Het MVO-beleid van Studelta

Als talentenorganisatie vindt Studelta het belangrijk dat zij haar maatschappelijk verantwoordelijke rol serieus neemt. Medewerkers, klanten en leveranciers zijn afhankelijk van de dienstverlenging van Studelta en daarom is het een essentieel belang om voor hen een duurzame en veilige organisatie zijn. Daarnaast onderscheidt Studelta zich door “de toekomst” te allen tijde centraal te zetten in haar strategieën. Studelta levert immers de medewerker van morgen. Om deze redenen vindt Studelta het belangrijk om binnen haar vermogen op een verantwoordelijke manier zorg te dragen voor een toekomst die van gelijke of betere kwaliteit is dan de huidige wereld. Bewustwording van eigen omgeving en het effect dat men hierop heeft is de belangrijkste stap richting een goede toekomst. Bewustwording van de consequenties van eigen handelen zorgen voor grote intrinsieke motivatie om keuzes af te stemmen op een betere leefwereld voor iedereen, voor nu en in de toekomst.

Goed werkgeverschap

Studelta wil een goede werkgever zijn. Ontwikkeling is daarom één van de vijf Studelta kernwaarden. Studelta vindt dit belangrijk omdat dit perspectief, energie en geluk brengt voor de mensen die zich dagelijks voor Studelta inzetten. Authenticiteit is ook één van de kernwaarden, iedereen wordt daarom gestimuleerd zichzelf te zijn en eigen keuzes te maken. Iedereen is voor Studelta even belangrijk en verdient een eigen en gelijke behandeling. Hierdoor is Studelta in staat oprechte verbindingen aan te gaan.

Verkleinen voetafdruk

Voor nu en de toekomst wil Studelta een zo klein mogelijke voetafdruk achterlaten. Dit doet Studelta door haar medewerkers te stimuleren met de fiets of het openbare vervoer te reizen.70% van de medewerkers doen dit ook daadwerkelijk. Ook bij de selectie van het wagenpark houdt Studelta rekening met een lage CO2-uitstoot. Zo rijdt Studelta in elektrische auto’s en auto’s met een lage CO2-uitstoot van < 110 g/km. Verder rijdt Studelta liever samen dan alleen in de auto en rijden haar leveranciers bij strikte voorkeur eenmalig met grotere hoeveelheden.

Duurzame inkoop en duurzaam gebruik

Bij het inkopen van diensten en producten weegt Studelta de milieu- en sociale aspecten goed tegen elkaar af. Veel producten die Studelta gebruikt hebben een milieu-, biologisch of Fairtrade keurmerk, zoals schoonmaakmiddelen, papier, koffie/thee en fruit. Medewerkers worden op de werkvloer bewust gemaakt om het gebruik van papier en energie te beperken.

Sociale initiatieven

Studelta stimuleert haar medewerkers om sportieve en sociale initiatieven te nemen. Om de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen organiseert Studelta regelmatig bootcamps, hardloopclubs en box clinics. Ook sponsort Studelta jaarlijks diverse sportevenementen waar haar medewerkers aan deelnemen en waarvan de opbrengst uitgaat naar goede doelen zoals Wings for life en Alpe D'HuZes. Daarnaast is Studelta al sinds een aantal jaar Friend4Life van het goede doel Dance4Life.