Aanmelden training Studelta

Maak kans op ééndaagse training in de Gym van Studelta. Er is keuze uit o.a. Onderhandelen in zakelijke gesprekken, Design Thinking, De kunst van conflict etc. De perfecte training voor jou als starter of jouw collega. Laat je gegevens achter en wij maken voor donderdag 21 november de winnaar bekend. 

Laat jouw gegevens achter

Algemene voorwaarden

Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 16 jaar of ouder zijn. Deelname aan de winactie is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de winactie. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de winactie. Tevens, om deel te kunnen nemen aan de winactie, is de persoon ingeschreven voor het Time-out event op donderdag 7 november in Amersfoort. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar.

Winnaars worden voor donderdag 21 november persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Studelta gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De prijs, een eendaagse training te volgen bij Studelta, zal in overleg met Studelta bepaald worden. En enkel doorgaan wanneer er tijdig doorgegeven wordt dat deze persoon zal deelnemen.

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.